I DAGI MORGEN

Scanlaw - Alfaz del Pi - Erik Saunes

Fra sine kontorer i Alfaz del Pi har advokat Erik Saunes hjulpet en rekke nordmenn, blant annet i saker som berører kildeskatten. Spaniaposten har orientert om dette tema tidligere men mange lesere fortsatt usikre. Derfor har vi bedt den erfarne advokaten om å orienterer ytterligere.

Hovedregelen

Fre, 2010-02-05 22:21

Av:

Redaksjonen

Fra sine kontorer i Alfaz del Pi har advokat Erik Saunes hjulpet en rekke nordmenn, blant annet i saker som berører kildeskatten. Spaniaposten har orientert om dette tema tidligere men mange lesere fortsatt usikre. Derfor har vi bedt den erfarne advokaten om å orienterer ytterligere.

Hovedregelen

Alle personer som mottar norsk pensjon og som har emigrert fra Norge, skal betale 15 % kildeskatt. Det gjelder både grunn- og tilleggspensjon, offentlige tjenestepensjoner, private tjenestepensjoner og andre private pensjoner.

Fra denne hovedregelen gjelder det enkelte unntak, og norske pensjonister bosatt i Spania er omfattet av dette unntaket. Norge og Spania har en skatteavtale som tilsier at skatt på norske pensjonisters pensjon i Spania kun kan skattlegges av spanske myndigheter. Legg merke til at skatteavtalen kun gir kjøreregler mellom to eller flere stater om hvem som skal ha rett til å beskatte en inntekt. Den sier ingen ting om hvorvidt man skal eller ikke skal betale skatt av en inntekt.

Norsk pensjonsinntekt i Spania er skattepliktig ifølge spansk intern rett. Dette bør ikke overraske noen. Spania er ikke et skattefritt land. Problemet for norske pensjonister i Spania er ikke annet enn at de må bevise overfor norske myndigheter at de virkelig er skattemessig bosatt i Spania. De må bevise at de er fritatt fra den generelle regel om kildeskatt for emigrerte pensjonister. Det eneste akseptable bevis for dette, er at man legger frem en spansk attest som sier at man er skattemessig bosatt i Spania i henhold til skatteavtalen. Hvis det ikke var slik, kunne en hvilken som helst pensjonist helst hevdet at han/hun er bosatt i Spania.

Spansk likning
Der det ser ut til å svikte for noen, er der det aldri er blitt betalt skatt i Spania i det hele tatt. Det kan være mange grunner til det. Noen tror feilaktig at de er fritatt for skatt på grunn av uførhet, noen har fått råd av en rådgiver/regnskapsfører om at de ikke trenger å bry seg om å betale skatt, noen har hørt på sin nabo, som har sier at de aldri har betalt noen skatt og at det har gått helt fint.

Men det skal vel innrømmes, også, at spanske myndigheter ikke har gjort så mange egne tiltak for å skatte pensjonister som er bosatt her, og kanskje ligger det et element av praktisk politikk bak det hele. Men hovedregelen er helt klar: dersom du er resident (fast bosatt) i Spania, så skal du liknes her. Det vil si at du må innlevere din årlige selvangivelse og erklære dine inntekter. Det er mulig skatten blir null, men du skal uansett liknes. Noen få er fritatt for innlevering av selvangivelse, men det er ytterst få.

Det dokumentet som viser at man er bosatt her i henhold til skatteavtalen, er det som også kalles "artikkel 4-dokumentet" eller ”Residencia Fiscal”. Det får man på skattekontoret i Benidorm (Hacienda/Agencia Tributaria). Vilkåret for å få dette er at man presenterer sin spanske likning og har betalt eventuelt ilagt skatt. Faktisk er ikke residencia-kort eller det nåværende ”Certificado de residencia” et krav; det kommer litt an på settingen. Men det kan forenkle prosessen.  Jobber man her og betaler sin skatt her, vil en arbeidskontrakt og enkelte andre dokumenter være nok til å få dokumentasjon på skattemessig residencia.  Andre relevante dokumenter er kopi av leiekontrakt, eventuelt også kopier av fakturaer for strøm og vann etc., alt det som viser at du oppholder deg her fast og mer enn seks måneder i året.

De som ikke har gjort sin selvangivelse i Spania, vil ikke få utlevert dette dokumentet, og dermed kan de ikke bevise for norske myndigheter at de er bosatt her etter skatteavtalen. Da blir de trukket 15 % i kildeskatt.  Trekket begynte som man vet fra den første januar 2010. I tillegg må man dokumentere hvem man får sin pensjon fra, men det er uproblematisk her.

Ingen unntak
I utgangspunktet er det ingen generelle regler om unntak/midlertidig fritak fra kravet til dokumentasjon. Jeg kjenner til tilfeller der enkelte har fått henstand ved presentasjon av f. eks. manntalls-attest (empadronamiento), men dette er uvanlig. Det må bero på en svært velvillig likningsfunksjonær; å være skrevet inn i manntallet sier ingen ting om å være skattemessig bosatt. Den sier bare at du er registrert i bosatt i kommunen, og kravene til å innmelde seg her er små.
Men langt de fleste har nå fått erfare at det ikke er noe unntak fra hovedregelen om skattemessig bosetting.

Husk også at det som trekkes nå, likningsmessig gjelder likningsåret 2010. Det er altså et forskuddstrekk. Selvangivelse for år 2010 leveres i mai/juni 2011. Det innebærer at man har en del tid på seg til å få tilbake uriktig trukket skatt.  Kravet er ikke foreldet i 2011, men ettersom tiden går, blir det jo vanskelig å dokumentere at man bodde her skattemessig i 2010.


Ikke bare Norge

Jeg har hørt mange uttrykk om ”Øst-Europa”, ”kommunistland”, ”Jantelov” m.m. som beskrivelse på kildeskatten. Jeg synes denne karakteristikken er lite treffende.

For det første er kildeskatt er ikke er noen norsk oppfinnelse, og den er heller ikke noe særskilt tankegods fra den gamle Østblokken (der fikk man forresten ikke lov til å flytte ut i det hele tatt!). For de fleste stater som er opptatt av sine skatteinntekter, er kildeskatt i et begrenset omfang et ganske naturlig element. Man finner den så langt vest som i USA.

Skatt kommer i alle farger og fasonger, og for dem som liker å se skjevt på livet, er en gjennomgang av de enkelte lands finurlige skattebestemmelser lystig lesing. I Norge er det sterkeste hensynet bak kildeskatten at ganske mange pensjonister etter hvert flyter ut, og at dette påfører den norske stat utgifter. Og er det absolutt ingen grunn til at folk skal gå skattefrie med pensjon opparbeidet fra virksomhet i Norge, samtidig som den norske stat har utgifter til de samme personer.

I forholdet til Norge dreier det seg altså utelukkende å bevise at man er skattemessig bosatt i Spania, så slipper man å tenke mer på saken. I noen land er det vesentlig strengere; myndighetene i ens gamle bostedsland blåser en lang marsj i hva de gjør i det landet der du nå bor; de ilegger kildeskatt uansett. Når to stater legger denne forståelse til grunn, f eks Frankrike og USA, blir det jo virkelig trist.

Konklusjonen av alt dette er derfor at dersom man kan dokumentere at man gjør som man skal i Spania, skal man ikke betale et øre i skatt i Norge.

Advokat Erik Saunes

Scanlaw www.scanlaw.no

Scan Law er et skandinavisk advokatkontor i Alfaz del Pi på Costa Blanca, mellom Alicante og Valencia. Scan Law eies og drives av norsk advokat Erik Saunes og svensk rådgiver Ann Sofie Österberg de Serna.

Siste nyheter »

2017-02-24 11:28
Foto: Ordfører i Alfaz del Pi, Vicente Arques (PSOE).

PSOE´s ordfører Vicente Arques i Alfaz del Pi skulle torsdag 23.

2017-02-23 21:53
Foto: Rodrigo Rato.

Tidligere finansminister fra Partido Popular og forhenværende leder for Det internasjonale pengefondet Rodrigo Rato er dømt til fire og et halvt år

2017-02-23 11:50
Foto: Den bevæpnede oberstløytnanten Antonio Tejero inntar podiet i den spanske kongressen 23. februar 1981 og beordrer alle i forsamlingen til å legge seg på gulvet.

Den 23. februar 1981 ble Spania rystet av en dramatisk hendelse som skulle prege nasjonen i lang tid fremover.

2017-02-22 01:37

Mannen døde av blodtap etter å ha blitt angrepet av fire hunder, av rasene pitbull og pitbullterrier.

Mer om Flytte til Spania »

2014-12-03 18:39

Alle norske borgere som har vært registert bosatt i Spania uavbrutt  i tre år eller mer har stemm

2011-05-08 06:07
Helserefusjon i utlandet

Fra og med 1. januar 2011 ble det endringer innen refusjon av fysioterapibehandling i EØS-området og den tidligere forhåndsgodkjenningen falt bort. Den nye ordningen gjelder et bredt spekter av helsetjenester. Spaniaposten har snakket med direktør for HELFO utland, Bernard Geicke. Han sier at en må regne med noen barnesykdommer i oppstartsfasen.


2011-05-08 06:07

En av konsekvensene av ordningen som ble innført fra 1. januar er friere helsevalg. Nordmenn på besøk i Spania og trenger helstjenester er ikke lenger begrenset til å bruke kun norske leverandører som er knytte til en eventuell refusjonsordning.


2010-02-05 22:21
Scanlaw - Alfaz del Pi - Erik Saunes

Fra sine kontorer i Alfaz del Pi har advokat Erik Saunes hjulpet en rekke nordmenn, blant annet i saker som berører kildeskatten. Spaniaposten har orientert om dette tema tidligere men mange lesere fortsatt usikre. Derfor har vi bedt den erfarne advokaten om å orienterer ytterligere.


Hovedregelen


2009-10-26 11:40


Det norske finansdepartementet opplyser at det skal innføres kildeskatt på 15 % for nordmenn som får utbetalt sine pensjoner i utlandet fra og med ligningsåret 2010. Dermed vil mange norske utenlandspensjonister oppleve en dobling av dagens skattenivå.


2009-03-13 12:56

Mer enn 40.000 nordmenn har valg å flytte utenlands etter sin retrett fra arbeidslivet, omtrent halvparten av disse må nå belage seg på høyere skatt. Det er i første omgang snakk om pensjonister bosatt i andre nordiske land, samt noen andre.


2009-03-10 14:14

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by på hindringer ved valg av norsk skolegang eller yrkesliv i fremtiden. Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og kristendoms-, religions- og livsynskunnskap for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.


MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I DAG
Fredag 24.02.2017

5479

Markedet i Alfaz del Pi er svært populært.

Markedet i Moraira regnes for å være svært bra.

Innholdsrikt marked i Oliva hver torsdag.

Fredager er det marked i Finestrat.

Markedet i Montesinos går av stabelen ettermiddag og kveld.

5465Prisene på frukt og grønnt er llave og kvaliteten er høy, siste timen går prisene ned på det som er igjen.

Fredager er det markedsdag i Torrevieja sentrum.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I MORGEN
Lørdag 25.02.2017

La Cala de Finestrat

Markedet i Santa Pola lørdager har et rikt utvalg av matvarer, frukt og grønnsaker i tillegg til

Markedet i Benissa hver lørdag har litt av alt.

Markedet på Playa Flamenca holder til i Calle Nicolás de Bussi hver lørdag.

5546

Markedet i Jalon er godt kjent på Costa Blanca.

5792

Lørdager er det marked i Calpe er stort og innholdsrikt.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA