I DAGI MORGEN

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by på hindringer ved valg av norsk skolegang eller yrkesliv i fremtiden. Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og kristendoms-, religions- og livsynskunnskap for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.

Tirs, 2009-03-10 14:14

Av:

Redaksjonen

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by på hindringer ved valg av norsk skolegang eller yrkesliv i fremtiden. Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og kristendoms-, religions- og livsynskunnskap for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.

Ordningen med kompletterende undervisning er i utgangspunktet en tilskuddsordning som skal gjøre det mulig for norske barn i utlandet å ha en viss oppfølging i norsk språk og kultur. Undervisningen kan gis til enkeltelever eller til grupper.

Undervisningsopplegget skal fungere tverrfaglig i fagene norsk, samfunnsfag og KRL. Det vektlegges spesielt å utvikle lese og skrive ferdighetene til elevene. Mange velger å undervise egne barn, andre går sammen i en liten gruppe og skaffer en lærer. Andre norske lærere bosatt i Spania har gjort tilskuddsordningen til en levevei og har undervist norske barn fra spanske skoler i en årrekke.

Økonomisk tilskudd
For å få tilskudd kreves det at de/den som står for undervisningen har lærerkompetanse. Etter søknad kan dette kravet fravikes etter en helhetlig vurdering.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ansvarlig for tilskuddsordningen. De vurderer søknader etc.

Tilskuddet brukes til lærerlønn, lærebøker og undervisningsmateriell. Det understrekes at tilskuddsmottaker selv må ta ansvar for de skattemessige sider for bruken av den delen av tilskuddet som går til lønn. Hvis det tildelte tilskuddet ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene, må resten dekkes ved egenandel som fordeles mellom de som benytter seg av tilbudet.
Det stilles ikke krav om innsending av regnskap. Tilskuddsmottakere blir bedt om å sende inn en enkel rapport når undervisningsperioden er avsluttet. Denne skal inneholde opplysninger om bruken av tilskuddet.

Tilskuddsmottaker må dessuten på anmoding fra Fylkesmannen kunne legge fram dokumentasjon for hvordan tilskuddet er anvendt. Fylkesmannen tar for seg selv og Riksrevisjonen forbehold om å kunne kontrollere at utbetalt tilskudd blir bruk i samsvar med forutsetningene.

Den økonomiske støtten gjelder for hele barne- og ungdomstrinnet fra 1. til 10. klasse. Tilskuddet gis med 85% av den til enhver tid gjeldende sats per time, som fastsettes i statsbudsjettet. For tiden er satsen 357 NOK, eller ca. 45 euro pr time.

Tilskuddet kan kun benyttes til materiell og timelønn. Den skal ikke dekke verken transport eller leie av lokale. Informasjon og søknadsskjema ligger på nettsidene til Utdanningsavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vilkår for å få tilskudd
• Skjemaet hentes ned fra Fylkesmannens hjemmeside og fylles ut av søker.
• Det må opprettes bankkonto i Norge for utbetaling av tilskuddet.
• Det må legges fram dokumentasjon om kvalifikasjonene til den eller de som skal stå
for undervisningen. Kravet er norsk lærerutdanning eller tilsvarende. Dette kan fravikes
av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter en helhetlig vurdering.
• Det må legges fram et undervisningsopplegg.
• Det kan gis støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag og
kristendoms-, religions- og livssynskunnskap.
Undervisningen kan gis til enkeltelever eller i grupper.
 

Siste nyheter »

2017-02-24 11:28
Foto: Ordfører i Alfaz del Pi, Vicente Arques (PSOE).

PSOE´s ordfører Vicente Arques i Alfaz del Pi skulle torsdag 23.

2017-02-23 21:53
Foto: Rodrigo Rato.

Tidligere finansminister fra Partido Popular og forhenværende leder for Det internasjonale pengefondet Rodrigo Rato er dømt til fire og et halvt år

2017-02-23 11:50
Foto: Den bevæpnede oberstløytnanten Antonio Tejero inntar podiet i den spanske kongressen 23. februar 1981 og beordrer alle i forsamlingen til å legge seg på gulvet.

Den 23. februar 1981 ble Spania rystet av en dramatisk hendelse som skulle prege nasjonen i lang tid fremover.

2017-02-22 01:37

Mannen døde av blodtap etter å ha blitt angrepet av fire hunder, av rasene pitbull og pitbullterrier.

Mer om Flytte til Spania, Norske skoler, kirker, klubb og forening i Spania »

2014-12-03 18:39

Alle norske borgere som har vært registert bosatt i Spania uavbrutt  i tre år eller mer har stemm

2011-05-08 06:07

En av konsekvensene av ordningen som ble innført fra 1. januar er friere helsevalg. Nordmenn på besøk i Spania og trenger helstjenester er ikke lenger begrenset til å bruke kun norske leverandører som er knytte til en eventuell refusjonsordning.


2011-05-08 06:07
Helserefusjon i utlandet

Fra og med 1. januar 2011 ble det endringer innen refusjon av fysioterapibehandling i EØS-området og den tidligere forhåndsgodkjenningen falt bort. Den nye ordningen gjelder et bredt spekter av helsetjenester. Spaniaposten har snakket med direktør for HELFO utland, Bernard Geicke. Han sier at en må regne med noen barnesykdommer i oppstartsfasen.


2010-02-05 22:21
Scanlaw - Alfaz del Pi - Erik Saunes

Fra sine kontorer i Alfaz del Pi har advokat Erik Saunes hjulpet en rekke nordmenn, blant annet i saker som berører kildeskatten. Spaniaposten har orientert om dette tema tidligere men mange lesere fortsatt usikre. Derfor har vi bedt den erfarne advokaten om å orienterer ytterligere.


Hovedregelen


2009-10-26 11:40


Det norske finansdepartementet opplyser at det skal innføres kildeskatt på 15 % for nordmenn som får utbetalt sine pensjoner i utlandet fra og med ligningsåret 2010. Dermed vil mange norske utenlandspensjonister oppleve en dobling av dagens skattenivå.


2009-03-13 12:56

Mer enn 40.000 nordmenn har valg å flytte utenlands etter sin retrett fra arbeidslivet, omtrent halvparten av disse må nå belage seg på høyere skatt. Det er i første omgang snakk om pensjonister bosatt i andre nordiske land, samt noen andre.


2009-03-10 14:14

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by på hindringer ved valg av norsk skolegang eller yrkesliv i fremtiden. Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og kristendoms-, religions- og livsynskunnskap for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.


MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I MORGEN
Lørdag 25.02.2017

La Cala de Finestrat

Markedet i Santa Pola lørdager har et rikt utvalg av matvarer, frukt og grønnsaker i tillegg til

Markedet i Benissa hver lørdag har litt av alt.

Markedet på Playa Flamenca holder til i Calle Nicolás de Bussi hver lørdag.

5546

Markedet i Jalon er godt kjent på Costa Blanca.

5792

Lørdager er det marked i Calpe er stort og innholdsrikt.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I DAG
Fredag 24.02.2017

Fredager er det marked i Finestrat.

Markedet i Montesinos går av stabelen ettermiddag og kveld.

5465Prisene på frukt og grønnt er llave og kvaliteten er høy, siste timen går prisene ned på det som er igjen.

Fredager er det markedsdag i Torrevieja sentrum.

5479

Markedet i Alfaz del Pi er svært populært.

Markedet i Moraira regnes for å være svært bra.

Innholdsrikt marked i Oliva hver torsdag.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA