I DAGI MORGEN

Helserefusjon i utlandet

Fra og med 1. januar 2011 ble det endringer innen refusjon av fysioterapibehandling i EØS-området og den tidligere forhåndsgodkjenningen falt bort. Den nye ordningen gjelder et bredt spekter av helsetjenester. Spaniaposten har snakket med direktør for HELFO utland, Bernard Geicke. Han sier at en må regne med noen barnesykdommer i oppstartsfasen.

Søn, 2011-05-08 06:07

Av:

Redaksjonen

Fra og med 1. januar 2011 ble det endringer innen refusjon av fysioterapibehandling i EØS-området og den tidligere forhåndsgodkjenningen falt bort. Den nye ordningen gjelder et bredt spekter av helsetjenester. Spaniaposten har snakket med direktør for HELFO utland, Bernard Geicke. Han sier at en må regne med noen barnesykdommer i oppstartsfasen.

Retningslinjene for det nye regelverket fanger ikke opp alle  detaljer, og en del forhold må gå seg til gjennom praksis sier HELFO-direktøren.

- Vi har en løpende vurdering når det gjelder å bedre vår tilstedeværelse i typiske norske kolonier. Dette er selvsagt et spørsmål om resursser, men kanskje vi kan være tilstede 1-2uker i året.Ambassadene får mye henvendelser og spesielt fra pensjonistområdene. Vi har til tider trøbbel med å tolke regelverket, så da er det ikke så rart at vanlig folk har det, sierdirektøren.

Han forteller at den nye ordningen gjør det slik at en nå kan reise ut av Norge for en planlagt behandling, mens før måtte behovetvære oppstått på reisen. Det nye regelverket skiller ikke mellom offentlig og det private. Det gis kun refusjon for helsehjelp som en ville fått dekket (helt eller delvis) dersom hjelpen var mottat i Norge. Refusjonen begrenses til det beløpet tilsvarende helsehjelp ville kostet det offentlige i Norge.

- Å beregne refusjon etter norske regler er komplisert både for oss og pasienten. Hva skal folk velge? Helsetrygdekortet eller det nye regelverket vi nå har fått.

Geicke forteller til Spaniaposten at der foreligger norske takster påhelsetjenestene,men at det hele kan bli komplisert når en pasient tar mange forskjellige prøver eller behandlinger, og en så skal klarlegge hva dette representerer i det norske takstsystemet.

Økt valgfrihet
Refusjonsordningen vil innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta såkalt “ikke-sykehusbehandling”. Det vil i hovedsak si behandling utenfor sykehus.

I regelverket står det at ordningen omfatter ikke behandling eller undersøkelse som innebærer at en må overnatte i behandlingsinstitusjon. Heller ikke behandling eller undersøkelse som forutsetter ressurser, utstyr eller kompetanse som normalt forbindes med sykehusbehandling. Hva slags utstyr er det snakk om Geicke?

- Det er ikke gitt detaljerte retningslinjer om dette, og det er en utfordring for oss som forvaltning og for dem som skal bruke ordningen. Hvis for eksempel planlagt kirurgi krever et backingsystem (intensivfunksjoner) om noe skulle gå galt, da blir nok beløpet ikke refundert.
-Er for eksempel røntgen noe som vil bli refundert?

-Hvis det er snakk om vanlig røntgen faller nok dette innenfor ordningen. HELFO og spesialisthelsetjenesten vil sette i gang et utredningsprosjekt for å gå opp grensegangen mellom sykehusbehandling og  ikke-sykehusbehandling. Det er komplisert og vi har få føringer. Vi regner med at det første året vil vi ha mange usikkerheter og at det vil dukke opp spørsmål som en ikke på forhånd har vært klar over, sier direktøren for HELFO utland.

Fysioterapi
Geicke forteller at mesteparten av spørsmålene rundt den nye ordningen er knyttet til Fysioterapi. Tidligere kunne pasienter ha med seg en rekvisisjon fra Norge og få gratis behandling i Spania. Nå må pasientene selv søke om å få refundert behandlingen på lik linje med mange andre behandlingstilbud.

- Den nye ordningen for fysioterapier mindre gunstig for brukeren og for instituttene, sier Geicke.

Regelverket innebærer at pasienter som ønsker å få refusjon i EØS-området, selv oppsøker en fysioterapeut autorisert i det landet de mottar behandling, betaler for behandlingen og søker så refusjon fra HELFO. I Spania kreves det at fysioterapeuten er autorisert ut fra spanske krav til fysioterapeuter. Samme regel gjelder forøvrig andre behandlingstilbud slik som legehjelp,(allmennog spesialist) psykologhjelp, behandling hos kiropraktor, logoped,tannlege,med mer.

Søknaden om refuson som sendes til HELFO i Norge må være enten på engelsk eller norsk og oversettelser fra andre språk må være godkjent av en statsautorisert translatør.

-Hvordan vet en om behandleren er autorisert eller ikke?

- Vi har ikke noe register for europeisk autoriserte behandlere, så dette er et problem for forvaltningen. Hvis autorisasjon ikke er dokumentert, vil vi selv undersøke om behandleren har de riktige papirene som trengs, sier Geicke.

Han informerer om at innen 2013 skal alle land i europa ha nasjonale kontaktpunkter slik at autorisasjonsspørsmålet blir lettere å håndtere.

Norge først i Europa
Vi er det første landet innen EØS som vedtar en lov som formaliserer pasientens rett til å dra ut for planlagt behandling. Fra og med 25 april og innen de neste tretti månedene skal tilsvarende lover, på grunnlag av det nylig vedtatte pasientrettighetsdirektivet,være innført for alle EØS- land , forteller Geicke.

Folks rett til å dra ut skyldes helsepolitiske spørsmål i EU. Noe en er redd for med det nye regelverket er at pasientstrømningen vil kunne undergrave det tilbudet en har i hjemlandet.

- Noen land er rike og noen er fattige. Folk skal ha rett til å dra ut, men landene ønsker en visskontroll. For oss er dette et supplement innenfor gode norske helsetjenester. Vi har et godt behandlingstilbud i Norge. Drar en ut innebærer det en viss risiko, hevder Geicke.

Saksbehandlingstiden tar i dag inntil fire måneder, men målet er å få den ned.

- Alt er en overgang. Om et halvt til ett år vil de fleste være velbevandret innen det nye regelverket. Det er godt orienterte pensjonister som nå drar til Spania, sier Bernard  Geicke.

Av: Linda jeppesen

 

Les også:

Endelig fritt helsevalg for nordmenn i Spania
Tverrpolitisk arena for NAV-møte

Info om helsetrygdekort

Ny norsk lege i Albir

Dr Anne Stensholt i Albir

Kan få kreft-behandling i Spania

Beste privatsykehus på Costa Blanca


Siste nyheter »

2017-02-24 11:28
Foto: Ordfører i Alfaz del Pi, Vicente Arques (PSOE).

PSOE´s ordfører Vicente Arques i Alfaz del Pi skulle torsdag 23.

2017-02-23 21:53
Foto: Rodrigo Rato.

Tidligere finansminister fra Partido Popular og forhenværende leder for Det internasjonale pengefondet Rodrigo Rato er dømt til fire og et halvt år

2017-02-23 11:50
Foto: Den bevæpnede oberstløytnanten Antonio Tejero inntar podiet i den spanske kongressen 23. februar 1981 og beordrer alle i forsamlingen til å legge seg på gulvet.

Den 23. februar 1981 ble Spania rystet av en dramatisk hendelse som skulle prege nasjonen i lang tid fremover.

2017-02-22 01:37

Mannen døde av blodtap etter å ha blitt angrepet av fire hunder, av rasene pitbull og pitbullterrier.

Mer om Flytte til Spania »

2014-12-03 18:39

Alle norske borgere som har vært registert bosatt i Spania uavbrutt  i tre år eller mer har stemm

2011-05-08 06:07
Helserefusjon i utlandet

Fra og med 1. januar 2011 ble det endringer innen refusjon av fysioterapibehandling i EØS-området og den tidligere forhåndsgodkjenningen falt bort. Den nye ordningen gjelder et bredt spekter av helsetjenester. Spaniaposten har snakket med direktør for HELFO utland, Bernard Geicke. Han sier at en må regne med noen barnesykdommer i oppstartsfasen.


2011-05-08 06:07

En av konsekvensene av ordningen som ble innført fra 1. januar er friere helsevalg. Nordmenn på besøk i Spania og trenger helstjenester er ikke lenger begrenset til å bruke kun norske leverandører som er knytte til en eventuell refusjonsordning.


2010-02-05 22:21
Scanlaw - Alfaz del Pi - Erik Saunes

Fra sine kontorer i Alfaz del Pi har advokat Erik Saunes hjulpet en rekke nordmenn, blant annet i saker som berører kildeskatten. Spaniaposten har orientert om dette tema tidligere men mange lesere fortsatt usikre. Derfor har vi bedt den erfarne advokaten om å orienterer ytterligere.


Hovedregelen


2009-10-26 11:40


Det norske finansdepartementet opplyser at det skal innføres kildeskatt på 15 % for nordmenn som får utbetalt sine pensjoner i utlandet fra og med ligningsåret 2010. Dermed vil mange norske utenlandspensjonister oppleve en dobling av dagens skattenivå.


2009-03-13 12:56

Mer enn 40.000 nordmenn har valg å flytte utenlands etter sin retrett fra arbeidslivet, omtrent halvparten av disse må nå belage seg på høyere skatt. Det er i første omgang snakk om pensjonister bosatt i andre nordiske land, samt noen andre.


2009-03-10 14:14

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by på hindringer ved valg av norsk skolegang eller yrkesliv i fremtiden. Norske myndigheter gir støtte til kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og kristendoms-, religions- og livsynskunnskap for elever i grunnskolen bosatt utenfor Norge.


MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I MORGEN
Lørdag 25.02.2017

Markedet i Benissa hver lørdag har litt av alt.

Markedet på Playa Flamenca holder til i Calle Nicolás de Bussi hver lørdag.

5546

Markedet i Jalon er godt kjent på Costa Blanca.

5792

Lørdager er det marked i Calpe er stort og innholdsrikt.

La Cala de Finestrat

Markedet i Santa Pola lørdager har et rikt utvalg av matvarer, frukt og grønnsaker i tillegg til

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I DAG
Fredag 24.02.2017

Markedet i Montesinos går av stabelen ettermiddag og kveld.

5465Prisene på frukt og grønnt er llave og kvaliteten er høy, siste timen går prisene ned på det som er igjen.

Fredager er det markedsdag i Torrevieja sentrum.

5479

Markedet i Alfaz del Pi er svært populært.

Markedet i Moraira regnes for å være svært bra.

Innholdsrikt marked i Oliva hver torsdag.

Fredager er det marked i Finestrat.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA