Over flere år har innbyggerne i Alfaz del Pi blitt varslet om å ikke bruke vannet i springen etter dager med mye regn. Mye regn gjør at kloakken flommer over og vann fra overflaten filtrerer inn i dårlig vedlikeholdte vannledninger hvor vannet lekker både inn og ut.

Nå er byggingen av en rensestasjon i gang ved Tossal i Alfaz del Pi. Kommunen håper rensing av vannet, før det pumpes videre ut i ledningsnettet skal begrense problemet i fremtiden.

Representanter fra kommunen sier anlegget er dimensjonert for å også håndtere det høye forbruket av vann det er i Alfaz del Pi i høysesongen når antallet beboere lett dobles.

Samtidig er det også satt i gang arbeide med å utbedre vannledningen som går fra La Nucia ned til Alfaz del Pi. Alfaz del Pi og de nærliggende kommunene får sitt vann fra demningen i Guadalest.

Solident 250×300