Foto: Mye av investeringen ved Facultad de Bellas Artes i Altea skal gå til utdannings- og forskingsdelen av fakultetet. Det skal imidlertid også bygges utstillingslokaler som vil være åpne for alle publikummere, inkludert tilgang til et nytt uteareal med kunstinstallasjoner (Facultad de Bellas Artes, Altea).

Nærmere 3,4 millioner euro skal investeres i Alteas universitet for kunst i Altea. Skolen som offentlig heter “Universidad Miguel Hernández – Facultad de Bellas Artes” er underlagt det statlige universitetet Miguel Hernández i Elche og får pengene til ferdigstillelse av uteområder og til byggingen av et helt nytt forskningssenter. Sistnevnte bygg skal utstyres med utstillingslokaler som sammen med utearealer blir åpent for alle.

De nye investeringene i Altea kommer via Universidad Miguel Hernández (UMH), en statlig regional utdanningsinstitusjon i Comunidad Valenciana. Av de nærmere 3,4 millioner euroene (rundt 32 millioner norske kroner), skal én del gå til utbygging av utdannings- og forskingsdelen ved fakultetet, herunder et nytt multifunksjonelt bygg som skal huse universitetets forskningsinstitutt for kunst (Centro de Investigación en Artes). Det nye bygget vil også bli utstyrt med utstillingslokaler som skal være åpne for alle publikummere, inkludert tilgang til et nytt uteareal med kunstinstallasjoner.

Utbygging av universitetsområdet (campus) utgjør andre del av prosjektet og inkluderer infrastruktur med blant annet ny innkjøring fra hovedveien og parkering. Denne delen er ment å stå ferdig i 2020, mens forskningssenteret skal ferdigstilles året etter.

Utbyggingen av Facultad de Bellas Artes og Palau Altea de les Arts i Altea vil i følge den uttalte ambisjonen gjøre byen til distriktets viktigste knutepunkt for kunst. Utbyggingen innebærer en foreløpig ferdigstillelse av campus ved fakultetet, en utdanningsinstitusjon som åpnet dørene i 1997. Under presentasjonen av prosjektet i begynnelsen av februar, ble det lagt vekt på at arkitekturen både inne og ute skal være moderne og reflektere samtidskunst i moderne byggekunst.

 

Quiron