Opposisjonspartiet CIPAL protesterer i Altea mot hvordan bystyret har fjernet enkelt sykkelstier og stopper ordningen med sykler for utleie.

CIPAL sier Altea går helt feil vei her og poengterer at økt bruk av sykkel i kommunene ikke lenge er noen opsjon men et pålegg fra EU. Det er bystyre-koalisjonen mellom PSOE, Compromis og Amb Trellat som har fjernet flere traseer av sykkelstiene gjennom byen og fjernet tilbudet som sykkelutleie.

Altea er en by med svært alvorlige trafikkproblemer og bykjernen er overfylt av parkerte biler. Å få flere til å bruke alternativ transport er sentralt for en bedre fungerende by. Hovedveien gjennom Altea står nesten stille deler av dagen hele året, enda verre sommersesongen.

Leos Superstore