Foto: Festningen ved Punta del Canfali i Benidorm ble bygget på ordre av baronen Admiral Bernardo de Sarriá i 1325 og hadde til hensikt å beskytte området mot angrep fra havet. Konstruksjonen er i dag kun synlig gjennom en av festningsveggene som kan sees fra badestranden Mal Pas. Fortet var underlagt baroniet i Polop og ble bygget samtidig med at Benidorm fikk tildelt bystatus.

Det første ordentlige forsvarsverket i Benidorm-området skal graves frem og gjøres synlig for publikum. Fortet som ble bygget på 1300-tallet ligger begravet under utsiktspunktet ved klippen Punta del Canfali i Benidorm. Konstruksjonen er i dag kun synlig ved festningsveggen som kan sees fra Mal Pas-stranden.

Ruinene etter fortet ved Punta del Canfali i Benidorm forsvant med et overbygg i 1928, et arbeid som ble utført i kommunens regi. Platået ved klippen fikk senere sin nåværende utforming med den kjente paviljongen og utsiktspunktet.

Hvordan det syv hundre år gamle fortet skal vises for publikum er usikkert. En mulighet skal være å lage et utendørsmuseum med gangveier og glass, slik at man kan bevege seg gjennom ruinene og betrakte de gjenværende bygningsmassene. Det skal også gjennomføres arkeologiske undersøkelser for å etablere hva som finnes av rester etter fortet. Før restaureringen kan starte må også fundamentet for den opprinnelige konstruksjonen undersøkes og sikres.

Benidorm kommune har søkt den spanske stat om midler til prosjektet. Arbeidet som har et foreløpig budsjett på 1,2 millioner euro er omfattende og innebærer at paviljongen, med søyler og bueganger, trapper og utsiktspunkt må heves og fjernes.

 

Baroniet i Polop

Festningen ved Punta del Canfali i Benidorm ble bygget på ordre av baronen Admiral Bernardo de Sarriá i 1325 og hadde til hensikt å beskytte området mot angrep fra havet. Fortet var underlagt baroniet i Polop og ble bygget samtidig med at Benidorm fikk tildelt bystatus i Spania, det såkalte Carta Puebla.

Opp gjennom årene skal fortet ha skiftet hender mellom forskjellige herskere helt til Den spanske tronen på 1700-tallet overtok kommandoen over stedet. Festningen skal i perioden frem til da ha vært utsatt for stadige angrep fra pirater og blitt gradvis ødelagt.

 

Napoleons menn

De siste til å bruke fortet skal ha vært Napoleons menn under Den spanske selvstendighetskrigen på begynnelsen av 1800-tallet. Fortet skal i den forbindelse ha blitt delvis ødelagt av angrep fra engelskmennene.

Les mer om Benidorms historie: Benidorm

Eddy Kramer