Denne sommeren har man arbeidet med en større oppgradering av idrettsanlegget i Alfaz del Pi som over mange år har forfalt. Kommunen fikk 71.000 Euro fra Valencia-regionen for å oppgradere anlegget.

Anlegget som ligger mer eller mindre i sentrum av Alfaz del Pi har fått nytt dekke hvor man kan drive med all type ballsport og fridrett. I tillegg har man kjøpt inn nye benker for anlegget.

Ferdigstillelsen av oppgraderingene faller sammen med skolestart og idrettsklubbenes oppstart for høsten.

Taxfiscal 300×250