Et skip tilhørende den spanske marinen “Malaespina” har tilbrakt en tid i bukten utenfor Albir og Altea. Skipet kartlegger havbunnen i bukten for å eventuelt oppdatere marine kart av området.

Sist gang man gjorde noe tilsvarende i området var i 1996. Strøm og andre forhold kan gjøre at sandbanker m.m. flytter seg noe som kan påvirke båttrafikken, fiske og annen bruk av bukten. Man bruker sonar i kombinasjon med annen teknologi for å lage nye 3D kart av havbunnen i området.

Skopet “Malaespina” har sin base i Cadiz.

300×250 DinBolig