Lokaltoget, TRAM, på stoppestasjonen i Villajoyosa.
Lokaltoget, TRAM, på stoppestasjonen i Villajoyosa.

Over 14 millioner Euro investeres i lokaltoget (TRAM) på strekningen som går forbi Alfaz del Pi og Altea.

Det skal settes inn flere helt nye togsett som skal trafikkere strekningen Benidorm til Denia. De nye togsettene kan gjøre på både diesel og strøm. I den forbindelse skal det gjøres mere arbeide på toglinjen. Noen av overgangene må bygges om for at de nye togene skal kunne passere. De mer moderne lokaltogene tillater også automatisering av lys og bommer langs linja.

På vei gjennom Alfaz del Pi stenger man veien flere steder hver gang toget kjører forbi.

Man anslår arbeidene vil ta rundt 15 måneder.

Solident 250×300