Prosjektet hvor Mógan knyttes bedre sammen med Taurito legges nå ut på anbud. Veistrekningen som i dag går gjennom regnes for å være en av de vakreste men også farligste på Gran Canaria. Den svingete veien har ofte vært stengt på grunn av steinras.

Riksvei GC-500 vil få en ny 250 meter lang tunnel mellom Puerto de Mógan og Taurito. Riksveien vil være stengt for biler, syklister og andre trafikanter i deler av byggeperioden.

Når arbeidene går i gang er uklart. Delen som nå legges ut på anbud gjelder prosjektering / ingeniørstudier, ikke selve byggearbeidene.

Quiron