Fuengirola kommune godkjente i begynnelsen av november byens oppdaterte regelverk ” ordenanza de convivencia ciudadana”. Dette regulerer hva man kan gjøre i det offentlige rom i kommunen.

Regelverket sier blant annet at det er lov å bruke sparkesykler på byens fortau så lenge man ikke er til fare for gående. Prostitusjon forbys i det offentlige rom, inkludert på private områder om det er godt synlig fra vei / fortau.

Reklameplakater som kan oppfattes om sjåvinistiske eller diskriminerende forbys også.

Quiron