Marbella kommune har gjort en avtale for å disponere arealet rundt fyrtårnet som ruver ved havnen i sentrum. Kommunen ønsker å bruke arealet for det de kaller «kultur og turisme». Selve fyrtårnet forblir utenfor avtalen, det skal fortsette å gjøre sin jobb for havnen.

Marbella kommune vil sette av 700.000 Euro for prosjektet hvorav rundt 50.000 Euro er for konsesjonen som gir bruksrett for 50 år.

Arkitektkontoret Augado har tegnet opp hvordan man ser for seg arealet blir etter byggearbeidene. Ett areale tilpasses utendørs utstillinger i tillegg blir det parkanlegg med enkle overbygg for skygge og et lite sjøfartsmuseum.

Solident 250×300