I DAGI MORGEN

Foto: Den gamle boligloven i Spania ga et langt svakere forbrukervern enn i andre europeiske land og har lenge vært ansett som foreldet. I det nye lovforslaget er bankenes avtalefrihet innskrenket og forbrukerne gitt bedre beskyttelse.

Den nye loven om boliglån i Spania innskrenker bankenes avtalefrihet og gir bedre beskyttelse til forbrukerne. Loven kommer etter utallige søksmål mot spanske banker for urimelige låneavtaler inngått i årene før finanskrisen. Den nye loven er til behandling i nasjonalforsamlingen og er ventet å tre i kraft til sommeren.

Ons, 2018-02-28 21:47

Den nye loven om boliglån i Spania innskrenker bankenes avtalefrihet og gir bedre beskyttelse til forbrukerne. Loven kommer etter utallige søksmål mot spanske banker for urimelige låneavtaler inngått i årene før finanskrisen. Den nye loven er til behandling i nasjonalforsamlingen og er ventet å tre i kraft til sommeren.

Generelt vil den nye loven om boliglån i Spania gi økt gjennomsiktighet i bankenes utlånspraksis, begrense størrelsen på kommisjonene bankene kan inngå og implementere EU-direktiver som gir bedre vern til forbrukerne. Det uttalte målet fra politisk hold er å styrke forbrukerens stilling. Lovendringene innebærer at bankene i fremtiden vil være forpliktet til å opplyse om alle relevante betingelser i avtalene som inngås, noe som langt fra har vært praksis til nå.

Den gamle boligloven i Spania ga et langt svakere forbrukervern enn i andre europeiske land og har lenge vært ansett som foreldet.

Både spansk høyesterett og EU-domstolen har tidligere slått fast at spanske banker har operert med klausuler som har gitt dem urimelige fordeler overfor kundene.

I mangel på lovbestemte restriksjoner overfor bankene, har domstolene måttet tre inn og skape presedens for at bankenes nærmest ubegrensede avtalefrihet ble begrenset og forbrukervernet økt. Blant annet ble bankenes klausuler om såkalte «gulv» på flytende renter kjent ulovlige av høyesterett.


Forbud mot akkordbetaling for bankkonsulenter

Man har også sett eksempler på at kunder i Spania regelrett er blitt ført bak lyset av bankene. Bankkonsulenter skal ha skjult eller latt være å fortelle om klausuler som har kunnet slå uheldig ut for kundene.

Årsaken til denne ukulturen har vært at mange banker har operert med bonusordninger for sine bankkonsulenter, eller akkordjobbing. Det vil si at størrelsen på lønningene til konsulentene har vært avhengig av antall avtaler de til enhver tid har klart å oppnå. For å sikre seg flere avtaler og høyere bonuser skal lånene ha blitt «solgt» som gunstigere enn de i virkeligheten var.

Slike bonusordninger blir forbudt med den nye loven. Det skal også bli forbudt for bankene å sette opp kjøp av andre finansprodukter som betingelse for å gi lån. Videre vil størrelsen på kommisjoner bankene har rett til å kreve når kunden sier opp en låneavtale begrenses.


Økt trygghet, men dyrere lån?

Med den nye loven håper man å unngå nye ras av søksmål mot spanske banker og generelt øke den juridiske tryggheten innen finanssektoren i Spania. Loven vil imidlertid kunne gjøre at prisen på lånene i fremtiden blir dyrere. Når banken må endre lånebetingelsene i favør kunden, kan svaret bli å gjøre lånene dyrere. I fjor skal blant annet en rekke banker ha satt opp fastrenten på lån.

Mindre konkurranse på markedet har også vært nevnt som en faktor som kan føre til at lånene blir dyrere. Før nedgangstidene var antallet banker i Spania høyere enn i dag. Oppkjøp av mindre banker, sammenslåinger og nedleggelser har gjort at markedet i dag preges av færre og større banker.

Les også: Spanske boliglån kan bli dyrere


Bred politisk støtte

Den nye loven om boliglån i Spania (Ley de Crédito Inmobiliario) er fremdeles til behandling i Kongressen i Madrid. Utkastet til loven ble vedtatt av regjeringen i desember i fjor, men skal behandles og stemmes over i Kongressen. Regjeringen har tidligere uttalt at det allerede er oppnådd bred politisk støtte for endringene som er lagt frem. Loven er nå ventet å tre i kraft til sommeren. 

Siste nyheter »

2018-03-21 14:21
 Foto: Etter gammel baskisk oppskrift tilberedes babyål i gryte med matolje, hvitløk og chilipepper. Noen knekker et egg i gryten for å gi måltidet mer substans.

Babyål, eller «angulas» som det kalles på spansk, er blant Spanias dyreste råvarer.

2018-03-20 14:35
Foto: (Illustrasjon)

Den spanske sentralbanken Banco de España øker vekstprognosen for spansk økonomi for de neste tre årene.

2018-03-20 11:56
Foto: Flytilbudet fra Costa Blanca til Moskva og St. Petersburg dobles foran sommersesongen. Bildet er av Vinterpalasset i St. Petersburg, en av Russlands mest besøkte severdigheter.

Påskeferien er tradisjonelt regnet som starten på høysesongen på Costa Blanca.

2018-03-19 13:10
Foto: Restene etter José Pastor García ble funnet i begynnelsen av mars på en kirkegård i byen Paterna i Valencia. Det skal være frivillige fra Arqueo Antro som står bak utgravingen.

En mann fra Ibi som ble henrettet av fascistene i 1939 er funnet i en massegrav i Paterna (Valencia).

Mer om Hus i Spania »

2018-02-28 21:47
Foto: Den gamle boligloven i Spania ga et langt svakere forbrukervern enn i andre europeiske land og har lenge vært ansett som foreldet. I det nye lovforslaget er bankenes avtalefrihet innskrenket og forbrukerne gitt bedre beskyttelse.

Den nye loven om boliglån i Spania innskrenker bankenes avtalefrihet og gir bedre beskyttelse til

2018-02-23 11:35
Foto: Las Palmas, Gran Canaria (Illustrasjon).

Boligprisene i Spania økte med 3,1 prosent i fjor.

2018-02-14 13:18
Foto: (Illustrasjon)

I løpet av 2017 ble det solgt til sammen 464.423 boliger i Spania.

2018-02-08 12:46
Foto: Puerto de Andrach, Mallorca (Illustrasjon).

Spanske boligpriser har i gjennomsnitt økt med 3,6 prosent fra i fjor.

2018-02-04 17:58
Foto: Det svarte markedet for utleie på Costa Blanca er anslått til 500.000 leiligheter og hus. Foruten tapte skatteinntekter, er den ulovlige utleien forbundet med manglende sikkerhet og kontroll med produktet som tilbys forbrukeren. Bildet viser Torrevieja, en av byene på Costa Blanca der innsatsen mot det svarte markedet har vært størst.

Svart utleie av leiligheter på Costa Blanca minsker opplyser regionale myndigheter.

2018-02-01 14:54
Foto: Benidorm, Costa Blanca (Alicante-provinsen).

Costa Blanca er den fjerde største destinasjonen for leie av ferieboliger i Spania.

2018-01-31 12:12
Foto: Samtidig med at lånene sitter løsere, øker etterspørselen fra forbrukerne. Sentralbanken viser til tall fra siste kvartal i fjor og begrunner utviklingen med de positive tendensene i eiendomsmarkedet.

Spanske banker har løsnet på kriteriene for boliglån til forbrukere.

2018-01-21 12:47
Foto: Tegning av den miljøvennlige fremtidsbyen La Pinada i Valencia. Prosjektet eies av foretaket Sustainable Towns SL og har byggestart i 2019.

Et nytt og økologisk boligprosjekt der beboerne selv kan bestemme hvordan nabolaget skal utformes

2018-01-19 12:02
Foto: Torrevieja har de siste årene vært blant kommunene i Spania med størst aktivitet i boligmarkedet.

Investorer satser i Torreviejas boligmarked.

2018-01-09 12:08
Foto: Benidorm (Illustrasjon)

Prisen på nye boliger i Spania gikk i løpet av 2017 opp med 5 prosent sammenliknet med 2016.

2017-12-29 22:36

Tall lagt frem fra INE (Nasjonalt institutt for statistikk) for tredje kvartal viser at boligpris

2017-12-29 22:35

Tall fra INE viser at boligprisene for Valencia regionen gikk opp med i underkant av 3% tredje kv

2017-12-29 22:33

Tredje kvartal 2017 har prisene på boligtomter steget med nesten 8% siste 12 måneder. I gjennonsn

2017-12-29 22:30

Fra og med 2018 forpliktes AirBnb å regelmessig deklarere til spanske skattemyndigheter (Hacienda

2017-12-20 12:16
Foto: Benidorm, Costa Blanca (Alicante).

Costa Blanca og provinsen Alicante er mest populær blant utenlandske boligkjøpere i Spania.

2017-12-15 11:24

Mer enn hver femte luksusbolig for salg i Spania ligger på Costa Blanca og Spania ligger er det l

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I DAG
Torsdag 22.03.2018

Torsdager er det marked i Urbanisasjonen Gran Alacant like utenfor Santa Pola.

Torsdags-markedet i Villajoyosa er blant de største i området.

Lo Pagan har sitt marked torsdager i området rundt Avenida Salzillo.

Markedet i Javea regnes for å være et av de beste på Costa Blanca og i Spania.

5510

Torsdager går markedet i Rojales av i Avenida Justo Quesada.

MARKEDER COSTA BLANCA

I MORGEN
Fredag 23.03.2018

Markedet i Montesinos går av stabelen ettermiddag og kveld.

5465Prisene på frukt og grønnt er llave og kvaliteten er høy, siste timen går prisene ned på det som er igjen.

Fredager er det markedsdag i Torrevieja sentrum.

5479

Markedet i Alfaz del Pi er svært populært.

Markedet i Moraira regnes for å være svært bra.

Innholdsrikt marked i Oliva hver torsdag.

Fredager er det marked i Finestrat.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA