Flytte til Spania

2014-12-03 18:39

Alle norske borgere som har vært registert bosatt i Spania uavbrutt  i tre år eller mer har...

2011-05-08 06:07
Helserefusjon i utlandet

Fra og med 1. januar 2011 ble det endringer innen refusjon av fysioterapibehandling i EØS-...

2011-05-08 06:07

En av konsekvensene av ordningen som ble innført fra 1. januar er friere helsevalg. Nordmenn på...

2010-02-05 22:21
Scanlaw - Alfaz del Pi - Erik Saunes

Fra sine kontorer i Alfaz del Pi har advokat Erik Saunes hjulpet en rekke nordmenn, blant annet...

2009-12-08 14:16

Det norske Forbrukerrådet er en statlig organisasjon som skal ivareta forbrukernes rettigheter....

2009-10-26 11:40

Det norske finansdepartementet opplyser at det skal innføres kildeskatt på 15 % for nordmenn...

Flytte til Spania

2009-03-13 12:56

Mer enn 40.000 nordmenn har valg å flytte utenlands etter sin retrett fra arbeidslivet, omtrent...

2009-03-10 14:14

Norske elever i det spanske skolesystemet får ikke tilbud om morsmålsundervisning. Dette kan by...