casco-antiguo-de-villajoyosa-_7240414.jpg

Nylig publiserte tall viser at antallet solgte boliger økte over 5%. Andalucia var regionen med høyest aktivitet årets andre måned.

Tallene gjelder februar måned og viser at 5.3% flere boliger skiftet hender i perioden sammenliknet med året før. Data viser at markedet nå stabiliserer seg etter kraftig vekst i aktivitet og priser i 2018. I flere måneder økte aktiviteten over 15% i året som gikk. Februar er normalt en ganske rolig måned og sammenliknet med januar gikk aktiviteten ned 0.2%.

Solgte nybygg øker i forhold til solgte brukte boliger.

43.695 boliger fikk ny eier i februar måned. 8.796 av disse var nybygg. 8.193 av boligene ble solgt i Andalucia.

Taxfiscal 300×250