Det er jakten på sol og strand som primært driver utlendingers kjøp av bolig i Spania. I 2018 kjøpte ikke-spanske statsborgere 65.400 boliger i landet. Tall fra eiendomsregistrene i Spania viser at utlendingers kjøp utgjorde 12.6% av alle transaksjoner, den relative andelen i forhold til spanjoler har gått ned bortsett fra Andalucia.

Selv om antallet kjøp utført av utlendinger øker vesentlig, utgjør man nå en noe mindre del av markedet enn man gjorde årene etter finanskrisen. I 2016 stod utlendinger bak 13.3% av kjøpene og i 2017 var tallet ned marginalt til 13.1%. Den relative nedgangen forklares med kjøp av utlendinger fra land i Nord-Europa hvor krisen ikke fikk like negative konsekvenser som den fikk for spanjolenes økonomi. Selv om økonomien i Spania forbedret seg disse årene så man at det private forbruket lå etter.

Utlendingers andel av boligmarked vokser mest på Costa del Sol

Flesteparten av utlendingers kjøp av feriebolig i Spania ble gjort på Balearene 30.5%, Kanariøyene 28.3% og Valencia regionen 26%.

Andalucia opplevde en relativ økning av antall utlendinger som kjøpte feriebolig. Utlendinger utgjorde her 13.1% av det totale markedet i året som gikk.

Laveste aktivitet registrert av eiendomsregistrene ble gjort i 2009. Da registrerte man bare 16.500 transaksjoner hvor kjøperen var en utlending. Dagens volum på 65.400 er firedobbelt så høyt. Fra 2017 til 2018 økte antallet transaksjoner i denne delen av markedet med 7.4%.

Britene er største kjøpergruppe i Andalucia, Murcia og i Valencia regionen. På Balearene er det tyskerne som kjøper og i Catalunia er det franskmenn. Borte fra kysten er rumenere største gruppen utenlandske kjøpere. Unntaket er et par provinser hvor marokkanere er største gruppen fra andre land.

Nordmenn har de største lånene

Bare 6.6% av nye lån til bolig i Spania ble gjort av utlendinger. Flertallet henter kapital fra lån på eiendom i hjemlandet eller betaler ferieboligen uten behov for finansiering.

Tinglyste lån til bolig viser at nordmenn er gruppen med de største lånene. I snitt har en nordmann med lån på ferieboligen i Spania lånt 271.764 Euro, svenskene 183.557 Euro og britene 179.196 Euro. Størrelsen på lånet henger sammen med kvaliteten og prisen på boligen disse gruppene velger.