Nybygg under oppføring i Altea.
Nybygg under oppføring i Altea. Fortsatt lave priser i Spania gjør at flere kjøpere ønsker seg nyere eller helt nye boliger.

Andelen utlendinger som kjøper feriebolig i Spania har økt over flere år. I året som gikk utgjorde utlendingene 18.4% av det totale markedet. Og Costa Blanca er den delen av den spanske kysten som er mest populær.

Total 30.211 utlendinger kjøpte i Spania i året som gikk. Til tross for Brexit er det kjøpere fra Storbritannia som utgjør den største gruppen med 15.300 transaksjoner.

Data fra notarene viser at antallet salg til utlendinger nå nesten har doblet seg siden 2007. Til tross for dette er andelen utenlandske kjøpere sammenlignet med spanjoler langt lavere enn den gang da utlendinger sto bak 20.3% av alle transaksjoner i Spania.

300×250 DinBolig