970×250 SPG 2019 Summer
boliger_pris.jpg

Mindre prisnedgang

Prisnedgangen på boliger i Spania ser ut til å flate ut. I flere regioner, har prisutviklingen snudd med prisstigning på opptil 3% ifølge offentlige...

21% nedgang siden 2006

Tall fra eiendomsmeglere i Valencia provinsen viser at prisen på omsatte bruktboliger i perioden 2006 til 2010 har falt med 21%. Nedgangen i 2010...
calpe_0.jpg

Boliger på konkurssalg

Interessen blant nordmenn for å kjøpe bolig i Spania er nå økende igjen. Lavere priser, gunstig valutakurs og god økonomi i Norge er faktorer...
Feriebolig Spania

Kommisjon mot ulovlige utleie

Spanske myndigheter har nedsatt en ny kommisjon som skal utrede situasjonen og eventuelle nye metoder for å kjempe mot ulovlig utleie av boliger til...
300×600 SPG Brand