Utsikt over Madrid

Selv om prisnivået på hus i Spania fortsatt ligger langt under nivået i 2007 da finanskrisen slo til er prisene igjen på vei opp igjen. Enkelte steder med noe alarmerende fart.

I Madrid gikk prisene opp med hele 18.9% andre kvartal i 2018 sammenlinket med samme periode året før. I Palma de Mallorca var prisøkningen på hele 12.9%.

I gjennomsnitt var prisen på en bolig i Spania opp 6.6% årets andre kvartal. Det er i de store byene prisøkningen er størst. Den vollsomme pris-utviklingen i Madrid og Barcelona er bekymringsverdig for mange i markedet. Å kjøpe for å leie ut er ikke lenger så lønnsomt i disse byene som andre steder i Spania. Leiemarkedet holder ikke følge med prisnivået for de som kjøper en bolig i disse byene.

IQ Glass