I DAGI MORGEN

Foto: Kvinner som steller hotellværelser i Spania må jobbe hardere enn før og tjenere mindre. Arbeidsbelastningen i en allerede fysisk anstrengende jobb, gjør at mange må sykmelde seg - uten garantier om sykelønn (Illustrasjon).

Hvert år øker turismen i Spania. Det gir større omsetning for turistnæringen, en sektor som i dag står for rundt 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Alle har imidlertid ikke nytt godt av utviklingen. Mens hotellenes inntekter øker, må de som rengjør hotellrommene jobbe stadig hardere for mindre penger, hovedsaklig kvinner. Nå har flere av dem organisert seg. De kaller seg Las Kellys og kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Fre, 2017-10-20 10:46

Hvert år øker turismen i Spania. Det gir større omsetning for turistnæringen, en sektor som i dag står for rundt 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Alle har imidlertid ikke nytt godt av utviklingen. Mens hotellenes inntekter øker, må de som rengjør hotellrommene jobbe stadig hardere for mindre penger, hovedsaklig kvinner. Nå har flere av dem organisert seg. De kaller seg Las Kellys og kjemper for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

I 2013 kom Spania for første gang over 60 millioner utenlandske turister. I fjor var tallet kommet opp i over 75 millioner. Økningen i turismen betyr større omsetning for næringen, i dag beregnet til rundt 125 milliarder euro i året, eller 11 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Samtidig med at hotellkjedenes inntekter øker, har lønnen til renholdspersonalet mange steder gått dramatisk ned. Det vil si, lik arbeidsmengde, må i dag gjøres på kortere tid enn før. I tillegg gjøres det færre faste ansettelser, mens midlertidige jobber og deltid øker.


Verre etter PPs arbeidsreform

Organisasjonen for rengjøringspersonell ved spanske hoteller, Asociación de Camareras de Pisos (Las Kellys), jobber for å bedre arbeidsvilkårene. De siste årene har lønningene gått ned, mens arbeidsmengden har gått opp. Partido Populars (PP) reform fra 2012 får skylden for den negative utviklingen.

Da nedgangstidene var på sitt verste og arbeidsledigheten lå på over 25 prosent tok PP-regjeringen drastiske skritt for å øke sysselsettingen. Resultatet ble arbeidsreformen som partiet med absolutt flertall i Kongressen trumfet igjennom tross store protester fra opposisjonen og fagforeningene.

Reformen gjorde det mulig for de store hotellkjedene å tjenesteutsette mange funksjoner til underleverandører, jobber som før ble tatt hånd om av hotellenes egne ansatte. Det fikk konsekvenser for de som rengjorde rommene, hovedsaklig kvinner, som kunne sies opp av hotellene for deretter å bli tilbudt ny jobb hos underleverandører - med dårligere arbeidsbetingelser. Resultatet ble usikre arbeidstider, dårligere jobbvilkår og lavere lønn.

Les også: Spanske hoteller mest lønnsomme


1,25 euro per rom

Med arbeidsreformen forsvant også de ansattes lønnsgarantier. Før loven trådte i kraft hadde de hotellansatte nytt godt av en bransjeavtale med minstelønn på rundt 1.200 euro i måneden. I dag er lønnen betydelig lavere - rundt 800 euro, enkelte steder mindre.

Firmaene som ansetter personalet hevder på sin side at de ansatte tjener mindre fordi arbeidstiden er redusert. I realiteten er det den samme jobben som gjøres, men på kortere tid.

Mange steller opptil 20 rom om dagen. I enkelte tilfeller kommer antallet opp i 30 rom. Med dagens lønnsnivå tilsvarer det kun 1,25 euro per rom.


Reduserte rettigheter

En stor del av kvinnene jobber i dag med usikre deltidskontrakter. Foruten å være en bransje preget av sesongarbeid, opplever mange ansatte på daglig basis at de ikke vet når de skal jobbe neste gang. Meldinger på telefonen med spørsmål om man kan komme på jobb dagen etter er vanlig praksis. Det gir lite forutsigbarhet og usikker økonomi.

PPs arbeidsreform fra 2012 hadde til hensikt å øke sysselsettingen. Fem år senere kan Partido Popular vise til vekst i økonomien og lavere ledighet. Samtidig har det blitt mer tjenesteutsetting, mer deltidsarbeid og flere midlertidige ansettelser. I sum betyr det at lønnstagernes rettigheter er redusert og at andelen usikre jobber har økt.


Større arbeidsbelastning

For renholdspersonalet på mange hoteller har reformen gitt en situasjon der det i dag jobbes hardere enn før, for mindre penger. Det betyr ikke bare dårligere inntekt, men øker arbeidsbelastningen i et allerede fysisk krevende yrke.

Ved siden av bedre arbeidsbetingelser, jobber derfor Las Kellys også med å få belastningsskader godkjent som yrkesskader. Dersom ansatte må sykmelde seg på grunn av for eksempel senebetennelser er det per dags dato ikke sikkert at man vil ha krav på sykelønn. Det vil organisasjonen gjøre noe med.


Las Kellys – Organisasjonen for «De som rengjør»

Las Kellys (akronym for en person som rengjør; “la que limpia”) består av kvinner som jobber med rengjøring av hotellrom ved spanske hoteller. Jobben de gjør får gjerne lite oppmerksomhet, men er helt avgjørende for bransjen. Uten rene hotellrom, har hotellene ikke noe produkt å selge.

Organisasjonen ble presentert for publikum i 2016 og er representert over hele Spania, med steder som Barcelona, Benidorm, Cádiz, Fuerteventura, Lanzarote, Mallorca og Madrid.

Las Kellys har organisert seg og bruker internett til å formidle informasjon, blant annet med en egen nettside (laskellys.org). Organisasjonen er også på Facebook og bruker sosiale medier får å nå ut med sitt budskap. For å bli sett av flere arrangeres det også demonstrasjoner, der det protesteres mot uverdige arbeidsforhold.

En slik demonstrasjon skulle egentlig vært holdt under Volvo Ocean Race i Alicante i oktober. Søknaden om tillatelse til demonstrasjonen ble imidlertid avvist, først av byrådet i provinshovedstaden og senere, etter å ha gått rettens vei, av høyesterett i Valencia. Begrunnelsen var angivelig at sikkerheten rundt markeringen ikke kunne garanteres grunnet arrangeringen av den kjente regattaen.

 

Siste nyheter »

2017-11-24 19:46

Barcelona har gått fra fra å ha sterkest økonomisk vekst i Spania til å nå oppleve at bedrifter, investorer og offentlige organer nærmest "flykter"

2017-11-24 14:34
Foto: Foreningen for gjenoppretting av historieminnet i Spania (ARMH) mener det er uforståelig at Franco-stiftelsen skal forståes som en organisasjon av allmenn verdi og interesse. Bildet er fra et amatøropptak av Franco-tilhengere som synger fascist-sanger og gjør fascisthilsen under en minnegudstjeneste på 42-årsjubileet for diktatorens død i Madrid den 20. november i år.

Mer enn 200.000 spanjoler har signert en underskriftskampanje om forbud mot stiftelsen Francisco Franco (FNFF).

2017-11-23 21:03

Industrisektoren i Spania kan melde om en vekst på 9.9% sammenliknet med foregående 12-månedersperiode.

2017-11-23 21:01

Asnef, foreningen som organiserer selskaper som gir forbruker-kreditt i Spania sier utlån til forbruk har økt med 12% første halvår 2017.

Mer om Spansk økonomi og næringsliv »

2017-11-23 21:03

Industrisektoren i Spania kan melde om en vekst på 9.9% sammenliknet med foregående 12-månederspe

2017-11-23 21:01

Asnef, foreningen som organiserer selskaper som gir forbruker-kreditt i Spania sier utlån til for

2017-11-23 15:06
Foto: (Illustrasjon)

Spania må trolig forklare seg til EU-kommisjonen om kritikkverdige arbeidsforhold for rengjørings

2017-11-15 12:30
Foto: Til sammen rundt 44 millioner frukttrær står i fare for å tørke ut og dø. Det opplyser representanter for jordbruket syd på Costa Blanca. En underskriftskampanje for å gjøre folk mer bevisste på problemet er nå startet på nettsiden Change.org. Oppfordringen er «Skriv under nå!» (¡Firma ahora!)

Jordbruksnæringen syd på Costa Blanca slår full alarm over tørken.

2017-11-05 11:34
Foto: Finansminister Luis de Guindos forsikrer om at den nye loven har bred politisk støtte i parlamentet. Målet med loven er å gi et bedre vern for forbrukerne og øke gjennomsiktigheten i spanske bankers utlånspraksis.

Endelig kommer Spanias nye lov om boliglån.

2017-10-26 12:01
Foto: Tallene for tredje kvartal er normalt gode for Spania. Årsaken er turistnæringen som har høysesong i sommermånedene. Det er likevel verdt å merke seg at sysselsettingen også går opp innen industri og bygge- og anleggnæringen (Illustrasjon).

Arbeidsledigheten i Spania har ikke vært lavere siden 2008.

2017-10-20 10:46
Foto: Kvinner som steller hotellværelser i Spania må jobbe hardere enn før og tjenere mindre. Arbeidsbelastningen i en allerede fysisk anstrengende jobb, gjør at mange må sykmelde seg - uten garantier om sykelønn (Illustrasjon).

Hvert år øker turismen i Spania.

2017-10-18 11:18
Foto: Caja Mediterráneo (CAM) hadde ved utgangen av juni 2011 et underskudd på over 1,1 milliarder euro. Bankens ledelse skal imidlertid ha rapportert et overskudd på 58,8 millioner.

De to siste lederne i den nedlagte Alicante-banken CAM, Roberto López Abad og María Dolores Amoró

2017-10-16 13:30
Foto: Uavhengighetsprosessen har ført til økonomisk usikkerhet i Catalonia. I løpet av oktober har flere store selskaper flyttet sine kontorer til andre regioner i Spania.

Den katalanske regjeringens prosess for løsrivelse fra Spania kan føre til lavere vekst i spansk

2017-10-06 12:59
Foto: Alicante blir nok en gang hovedsete for en storbank, seks år etter at CAM opphørte å eksistere. Det ble klart etter at Banco Sabadell torsdag 5. oktober besluttet å flytte hovedkontoret til provinshovedstaden på Costa Blanca. Selskapet inntar lokalene til gamle CAM, en bank de overtok i 2011.

Flere store selskaper flytter sine kontorer ut av Catalonia som følge av striden om løsrivelse fr

2017-10-03 08:57
Foto: I fjor ble det investert rundt 9,5 millioner euro i eiendomsprosjekter i Spania. Dette tallet vil etter alt å dømme bli betydelig høyere i 2017 (Benidorm, Costa Blanca).

Investering i eiendomsprosjekter i Spania har økt med 40 prosent.

2017-09-06 10:15
Foto: Reyal Urbis har frem til nå vært ledet av forretningsmannen Rafael Santamaría (bildet), i mange år omtalt som den eneste «eiendomskongen» i Spania som overlevde finanskrisen og sammenbruddet i det spanske eiendomsmarkedet.

Det spanske eiendomsfirmaet Reyal Urbis er slått konkurs etter fire år med gjeldsforhandlinger.

2017-09-05 13:48

Slutten av sommersesongen markeres med rekordlav arbeidsledighet i Spania.

2017-07-28 20:53

Den spanske økonomien vokser bedre enn forventet og mer enn de fleste andre EU-land.

2017-07-18 22:27
Foto: Det internasjonale pengefondet som ledes av Christine Lagarde mener spansk økonomi går bedre. Samtidig understreker organisasjonen at mye fremdeles gjenstår for å gjøre økonomien mer solid.

Det internasjonale pengefondet (IMF) har hevet vekstprognosen for Spania til 3,1 prosent for 2017

2017-06-15 15:38
Foto: Eksperter mener spanske banker vil gjøre boliglånene dyrere. Banker som Ibercaja, Deutsche Bank, Liberbank og Banco Caixa Geral har allerede økt fastrenten.

Spanske banker gir flere boliglån enn på lenge.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I DAG
Lørdag 25.11.2017

Markedet i Santa Pola lørdager har et rikt utvalg av matvarer, frukt og grønnsaker i tillegg til

Markedet i Benissa hver lørdag har litt av alt.

Markedet på Playa Flamenca holder til i Calle Nicolás de Bussi hver lørdag.

5546

Markedet i Jalon er godt kjent på Costa Blanca.

5792

Lørdager er det marked i Calpe er stort og innholdsrikt.

La Cala de Finestrat

MARKEDER COSTA BLANCA

I MORGEN
Søndag 26.11.2017

5529

Markedet som går av stabelen hver søndag i La Nucia er populært. Det er i hovedsak et "rastro" me

Ved Estadio de Fùtbol

El Mercadillo del Campo de Guardamar, på folkemunne kalt Sitronmarkedet, er et yndet utfluktsmål

4621

Søndagsmarkedet går av stabelen på parkeringsplassen midt i sentrum av Albir.

Hver torsdag og søndag er markedsdag i Urbanización Marina som ligger i San Fulgencio kommune.

Søndager er det marked i Benferri, ikke langt fra Orihuela, i "Calle Jose María Puchades Noguera"

Ved Plaza de Toros

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA