Foto: (Illustrasjon)

Antall kriminelle handlinger registrert i Alicante-provinsen og på Costa Blanca har gått ned med 2,3 prosent. Det viser tall fra spanske myndigheter for tredje kvartal 2017. Den største nedgangen gjelder biltyveri og innbrudd i private hjem, en reduksjon på henholdsvis 14,4 og 18,8 prosent.

Kriminaliteten har også gått ned i Comunidad Valencianas to andre provinser Valencia og Castellón. Totalt sett er Valencia-regionen blant regionene i Spania som opplever størst reduksjon i registrerte kriminelle handlinger, en gjennomsnittlig nedgang på 3 prosent i tredje kvartal. Det gir den laveste kriminalitetsraten på ti år.