Elektriske sparkesykler blir mer og mer vanlig fremkomstmiddel i Spania. Myndigheter og andre trafikanter er noe usikre på hvordan nyvinningen skal reguleres.

Det har til nå ikke eksistert noen lov som forbyr bruk av slike elektriske fremkomstmidler på fortau. Men dagens lovverk sier ferdsel på fortauet skal skje på en måte hvor man ikke setter andre i fare. Noe spanske trafikkmyndighetene (trafico) nå sier medfører et forbud mot elektiske sparkesykler og en fartsgrensen på 25 km/t for disse.

Døde etter påkjørsel

I August 2018 døde en eldre kvinne etter å ha blitt påkjørt av en slik elektrisk sparkesykkel. Den nitti år gamle damen spaserte med en rullator på et fortau i Catalonia da hun ble påkjørt av en slik scooter. Damen falt over og døde få dager senere på sykehuset.

Trafikkmyndighetene «Tráfico» sier at elektriske sparkesykler forbys på fortauet og får 25 km/t som maks-hastighet. Antallet elektriske sparkesykler har eksploder i spanske storbyer. Hvor de lar for komme seg komfortabelt fra sted til sted uten å bekymre seg over parkering eller tett trafikk. Men det relativt nye fenomenet har til nå skapt mye tvil blant andre trafikanter, politi og lokale myndigheter. Spanske ordførere har en stunt ventet på et nasjonalt regelverk så praksis kan bli lik over hele Spania.

MedCareSpain