Det katalanske parlamentet stemte i mot å rette seg etter spanske høyesteretts vedtak om å frata de politikerne som arrangerte den ulovlige avstemningen om løsrivelse fra Spania i 2017 og senere erklærte den nye staten Katalonia.

Over loven

Høyesterett fradømte seks parlamentarikere, blant dem tidligere president Carles Puigdemont, alle offentlige verv. Den katalanske lovgivende forsamlingen stemte altså for å ikke respektere høyesteretts beslutning. Konflikten mellom Madrid og Katalonia er da igjen oppe på høyeste juridiske og politiske nivå i Spania.