De av spanias motorveier som måtte reddes av staten under finanskrisen er nå gratis å kjøre på om natta og 30% billigere dagtid. 15. januar tredte dette i kraft og det gjelder 20% av spanias totale nettverk av motorveier.

Blant strekningene dette gjelder er AP-7 forbi Alicante og samme veien mellom Cartagena (Murcia) og Vera i Almeria. Motorveien som går forbi Valencia med bomstasjon på Silla like syd for byen er blant flere som blir tatt over av staten om kort tid.

AP-4 Sevilla-Cádiz blir trolig helt gratis fra november 2019 når dagens konsesjon løper ut, samtidig som strekningen Alicante-Tarragona

Flere strekninger motorvei i Spania drives med privat finansiering mot at de samme private selskapene har rett til å kreve inn bompenger i en periode. I perioden 2000 til 2004 begynte flere av disse selskapene å tape mye penger. Trafikken på veiene var ofte bare 75% av det som var estimert og flere førere valgte å kjøre på riksveiene da motorveiene for mange var for dyre.

I årene som fulgte måtte staten overta flere av disse selskapene og regjeringen vil nå ta over flere av selskapene ettersom deres konsesjon for drift løper ut.

Solident 250×300