Foto: Til sammen 28 pasienter har vært med i undersøkelsen, blant annet fra Clínica Universidad de Navarra (bildet). Noe av fordelen med preparatet skal være at det kan vise seg effektivt hos pasienter som ikke reagerer positivt på strålebehandling, cellegift og annen terapi.

Forskere fra hospital Gregorio Marañon i Madrid og Universitetssykehuset i Pamplona har utviklet en ny behandling som kan stoppe utviklingen av visse typer kreft, og som hos enkelte pasienter skal ha redusert mengden kreftceller i kroppen.

I en uttalelse heter det at preparatet har vist seg positivt hos 58 prosent av kreftpasientene som så langt har deltatt i prosjektet.

Det nye preparatet, et molekyl, har fått navnet BO-112. Til sammen 28 pasienter har vært med i undersøkelsen, alle med påviste kreftsykdommer som lungekreft, nyrekreft og hudkreft. Ved hjelp av det nye legemiddelet skal sykdommen ha kommet under kontroll i 58 prosent av tilfellene. Det er også påvist en reduksjon i størrelsen på kreftsvulsten hos 17 prosent av pasientene.

Noe av fordelen med preparatet skal være at det kan vise seg effektivt hos pasienter som ikke reagerer positivt på strålebehandling, cellegift og annen terapi. I motsetning til for eksempel en celledrepende strålebehandling, fungerer den nye medisinen ved å stimulerer pasientens eget immunforsvar slik at kroppen selv kan motarbeide kreftcellene.

Det mulige gjennombruddet betegnes som et stort sprang innen kreftforskningen i Spania. Prosjektet er gjennomført utelukkende med forskere fra spanske klinikker og universiteter og med støtte fra et spansk bioteknologisk firma, Bioncotech Therapeutic.

I en felles uttalelse fra Hospital Gregorio Marañón i Madrid og Clínica Universidad de Navarra i Pamplona heter det at «dette spanske preparatet er trygt og viser seg i tillegg effektivt mot visse typer av kreft, etter innledende data».

Samtidig understrekes det at prosjektet fremdeles er i sin første fase og at flere prøver må gjennomføres. Til nå har tre klinikker vært involvert i prosjektet. I tillegg rekrutteres det pasienter fra syv nye sykehus, heter det i uttalelsen.

Taxfiscal 300×250