Drapet på Jamal Khashoggi i Istanbul har igjen brakt Spanias våpensalg til Saudi Arabia opp på agendaen. Spanias regjering var blant de som relativt tidlig valgte å gå ut å uttale seg kritisk om drapet alt tyder på at den Saudi-Arabiske staten står bak. Likevel ønsker Spanjolene mest av alt å holde seg på godfot med det oljerike landet.

Spania godkjente for kort tid tilbake salget av 450 bomber til Saudi Arabia. Salget var svært kontroversielt på grunn av krigen Saudi Arabia kjemper i Yemen, hvor tusener sivile har blitt drept, inklusive angrep på sykehus.

Kort ttid tilbake godkjente man eksport av 450 bomber, til tross for krigen i Yemen. Dette knyttes til salget av fire fregatter til Saudi Arabia. Båtene skal bygges i Cadiz og spanjolene er primært bekymret for tapet av denne kontrakten dersom de en tid tilbake hadde stoppet salget av bombene.

Saken har satt Spanias forsvarsminister, Margarita Robles, i en vanskelig situasjon, hun var blant de som ønsket å stoppe salg av bombene til Saudi Arabia uttalte hun til El Pais i slutten av oktober.

Amnesty International om våpensalg: «Spania kan bli medvirkende til krigsforbrytelser»

Eddy Kramer