26. mai er det lokalvalg i Spania. Takket være en bilateral avtale mellom Norge og Spania kan nordmenn som oppfyller vilkårene også stemme ved lokale valg i Spania. For å stemme må du være registrert i valgmanntallet som for nordmenn er åpent for registrering frem til 15. januar. Er man ikke registrert i valgmanntallet får man ikke stemme på valgdagen.

For å registrere deg besøk ditt lokale rådhus. Prosessen er svært enkel så lenge man er resident i Spania. Det er krav om at man har vært registrert i Spania i minimum fire år for å få stemme.

Nordmenn har stemmerett ved i Spania ved lokale valg som følge av en bilateral avtale som ble gjort mellom Spania og Norge på åttitallet. Mye av motivet for avtalen som ble gjort den gangen var å sikre stemmerett i Norge til de mange spanjoler som på åttitallet utvandret til Norge for å jobbe. Nordmenn som er residente i Spania nyter nå godt av dette.

Norske byråder til valg inn ulovlig

I lovteksten står det at nordmenn kan delta passivt i den spanske lokal-politikken. Det vil si at vi kan delta ved å stemme men det er ulovlig for nordmenn å stille til valg i Spania. Det er også ulovlig for Norske borgere å ha dobbelt statsborgerskap så det er ingen lovlige måter for nordmenn å stille til valg. Til tross for dette har to norske borgere vært valgt inn som byråd i Spania. Henholdsvis Erik Svanberg i Alfaz del Pi for Partido Popular og Beatriz Almås for Compromis i Altea. Svanberg var byråd for i drett i en periode mens Almås var byråd for utlendinger og bydelen Altea la Vella i en halv periode før hun var ute av lokalpolitikken.

I valginfo fra ”Diputacion de Alicante” står det spesifisert at  nettopp norske statsborgere ikke kan stille til valg.

”Por su parte, los nacionales extracomunitarios, incluidos los ciudadanos noruegos, no tienen reconocido el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, no pueden ser elegidos.”

300×250 DinBolig