Foto: I fjor ble det investert rundt 9,5 millioner euro i eiendomsprosjekter i Spania. Dette tallet vil etter alt å dømme bli betydelig høyere i 2017 (Benidorm, Costa Blanca).

Investering i eiendomsprosjekter i Spania har økt med 40 prosent. Det viser tall fra årets tredje kvartal, sammenliknet med samme tid i fjor. Økningen gjelder alt fra boliger og hoteller, til kontorbygg og varehus.

I følge tallene som er presentert av konsulentfirmaet JLL ble det investert over 9,5 milliarder euro i eiendomsprosjekter i Spania i fjor, et tall som etter alt å dømme vil bli betydelig høyere i 2017. Med en investering på 8,7 milliarder euro til og med september, er man allerede oppe i over 90 prosent av fjorårets total. Investeringene gjelder alt fra boliger og hoteller, til kontorbygg og varehus, en økning på rundt 40 prosent fra samme tid i fjor.

Les også: Moderat prisvekst på bolig i Spania