Ber om reformer og bærekraftig pengeforbruk

Banco Santander hadde sitt årlige møte for aksjonærene samme dagen valgkampen gikk i gang. Styreformann Ana Botín er en av Spanias og verdens mektigste og rikeste kvinner. Hennes kommentar om spanias økonomi og politikk blir lagt merke til.

Hun poengterte at alle ønsker sosial rettferdighet og muligheter for alle, men det krever økonomisk vekst. Botín trakk spesielt frem pensjonene, som til tross for å være relativt lave, er høyere enn hva pensjonskassen kan greie å betale ut over tid. Inntektene må opp eller utgiftene ned.

– Vi ønsker oss et Spania som fungerer for alle trenger vi en økonomisk politikk som fungerer. Uten vekst er det ingen drømmer. Jeg vil oppfordre politikerne til å snakke klart. Etter valget må vi unngå å tenke på kort sikt og heller stake ut en langsiktig kurs med reformer på agendaen og en inkluderende vekst med sosiale hensyn.

Spania får regelmessig råd og pålegg fra IMF og EU om å reformere det rigide lovverket som regulerer arbeidsmarkedet og et pensjonssystem som ikke er bærekraftig. Spanske politikere har vist ingen handlekraft for å ta kanskje upopulære men nødvendige tiltak.
Botín pekte også på landets relativt nye politiske realitet hvor en rekke nye partier har spredt velgerne og koalisjoner må bygges. Styreformannen sa det er nødvendig å gjøre avtaler mellom forskjellige politiske gruppene noe som krever ansvarlighet og modenhet.
Ana Botín er fjerde generasjonen Botín som leder Santander. Hun er av Forbes Magazine rangert som en av verdens ti mektigste kvinner.

Santander kjøper Banco Popular for en Euro