Foto: Spanske familier er mer solvente enn før og derfor villige til å låne mer penger, mener landets sentralbank. Spanias nye finansminister Román Escolano (bildet) er glad for utviklingen med oppfordrer samtidig til måtehold.

Spanske banker gir langt flere boliglån enn før. Det viser tall fra statistikkbyrået INE for januar og februar. Samtidig fortsetter salget av eiendommer i Spania å øke. Landets nye finansminister Román Escolano er glad for økt finansiering i eiendomsmarkedet. Samtidig understreker han behovet for «måtehold» og «god oppførsel».

Spanske banker har åpnet kranene mer, skriver avisen El País. I løpet av årets to første måneder hadde bankene en økning i antall boliglån på henholdsvis 9,2 og 13,8 prosent sammenliknet med i fjor. Samtidig med tallene fra Instituto Nacional de Estadística (INE) har den spanske sentralbanken (Banco de España) kommet med en rapport som bekrefter utviklingen. I følge rapporten sitter lånene hos de spanske bankene løsere enn før, en utvikling man har sett over tid.

De postive tendensene i markedet skal ha fått spanske banker til å lette på kravene overfor forbrukere og godkjenne flere lånesøknader for boligkjøp samt å tilby bedre betingelser ved salg av eiendom. Det er konklusjonen i den spanske sentralbankens rapport fra slutten av april, basert på tall fra spanske banker fra første kvartal i år. Landets nye finansminister Román Escolano er glad for den økte finansieringen, men understreker samtidig behovet for «måtehold» og «god oppførsel».

At lånekranen nå åpnes gjelder imidlertid ikke alle aktører i markedet. Først og fremst er det vanlige forbrukere som har fått lettere tilgang til lån, mens selskaper og næringsvirksomhet fremdeles er underlagt strengere krav.

 

Klare endringer i bankenes lånepraksis

I januar i år mente Banco de España å se klare endringer i bankenes lånepraksis overfor forbrukere. Endringen ble begrunnet med økt konkurranse mellom bankene og bedre økonomiske utsikter spesielt innen eiendomsmarkedet.

Les også: Spanske boliglån sitter løsere enn før

I rapporten som kom i slutten av april begrunnes utviklingen med at etterspørselen etter kreditt har økt i Spania. Spanske familier er mer solvente enn før og derfor villige til å låne mer penger. Samtidig vet man at spansk økonomi er i vekst, at arbeidsledigheten går ned og at prognosene for de to neste årene tilsier fortsatt vekst.

Les også: Spanjolene bruker mer penger