Euro Spania økonomi

Bare 28% av spanjolene svarer i dag ja på spørsmålet om de tror landets økonomi blir bedre fremover. Før Spanias nye PSOE-regjeringen overtok makten svarte 40% ja. 29% færre ser altså optimistisk på økonomiens utvikling.

Etter at PSOE overtok makten har de annonsert flere økninger i skattene, de vil øke pensjoner, minstelønnen og generelt bruke mere penger i offentlig sektor. Dette har fått Brussel til å peke på at spanjolene må være forsiktige, holde seg innenfor EU’s grense for offentlige underskudd og fortsette de økonomiske reformene som er nødvendige for at Spania skal få en mer moderne og mer produktiv økonomi.

300×250 DinBolig