Foto: Caja Mediterráneo (CAM) hadde ved utgangen av juni 2011 et underskudd på over 1,1 milliarder euro. Bankens ledelse skal imidlertid ha rapportert et overskudd på 58,8 millioner.

Finanskrisen førte til at spanske banker måtte overta en rekke eiendommer fra lånetakere som ikke lenger kunne betale sine lån. Av det kom bankenes egne “eiendomsmeglere” som Solvia. Nå ser banken at boligmarkedet er svært attraktivt for investorer og man vil selge ut Soliva.

Sabadell overtok CAM banken og med det bankens eiendommer og man stiftet Solvia for å selge unna boligene. Trolig vil et utenlandsk investeringsfond kjøpe bankens eiendomsmegler. Solvia har rundt 150.000 boliger i sin portefølje.

For Sabadell betyr et salg at banken vil få økt sin egen egenkapital uten at det går nevneverdig ut over bankens resultat.

Quiron