I DAGI MORGEN

Foto: Boken til økonomen Vincent Werner inneholder en forklaring på det forfatteren mener er årsaken til at Spania representerer en økonomisk, politisk og sosiale trussel for EU. Uavhengighetskampen i Catalonia er bare ett av flere problemer, skriver han.

Spania er en økonomisk og politisk risiko for EU. Det mener Vincent Werner som har skrevet bok om temaet. I følge den nederlandske økonomen kan problemet oppsummeres med stikkordene ungdomsledighet, byråkrati, et splittet politi, uklare skiller mellom utøvende og dømmende makt og politisk uro i blant annet Catalonia.

Man, 2018-03-05 13:10

Spania er en økonomisk og politisk risiko for EU. Det mener Vincent Werner som har skrevet bok om temaet. I følge den nederlandske økonomen kan problemet oppsummeres med stikkordene ungdomsledighet, byråkrati, et splittet politi, uklare skiller mellom utøvende og dømmende makt og politisk uro i blant annet Catalonia.

Etter 17 år i Spania har den nederlandske økonomen Vincent Werner samlet informasjon om det han mener er årsaken til at landet representerer en trussel for unionen. Resultatet er presentert i  boken “It is not what it is. The real (S)pain of Europe”. I et intervju med Euronews forteller Werner om bokens innhold og lister opp fem grunner til at Spania utgjør en økonomisk, politisk og sosial trussel for unionen. Her er en kort presentasjon av punktene:

 

Høy ungdomsledighet

Ifølge OECD er andelen av unge som ikke studerer eller jobber i Spania på hele 26 prosent, forteller Werner. I årevis har folk snakket om problemet, men ingen synes å snakke med ungdommen, sier han. Mange unge er demotiverte og bor sammen med sine foreldre til godt inn i 30-årene.

Når en nasjon ikke tar vare på sitt folk, vet man fra historien at voldelige politiske og ideologiske handlinger kan bli følgen, sier han videre. Det truer ikke bare samholdet i Spania, men også EU der Spania er et viktig medlemsland.

 

For mye byråkrati

Videre er Werner opptatt av det han mener er et altfor stort byråkrati. I forbindelse med Franco-diktatuerts slutt og opprettelsen av den nye demokratiske staten Spania ble det i grunnloven av 1978 slått fast at landet skulle bestå av 17 autonome regioner (comunidades autónomas). Med denne desentraliseringen fikk Spania fire politiske nivåer i statsforfatningen, nemlig nasjonalt, regionalt, provinsialt og kommunalt styre.

I følge bokens forfatter skal Spania tjue år senere ha tredoblet antallet offentlige foretak, noe som skjedde i tiden før introduksjonen av pengeunionen og Euroen i EU. I årene som fulgte økte blant annet den offentlige gjelden til Spania betraktelig, sier Werner. Han mener byråkratiet var en av hovedårsakene. Et tungrodd byråkrati påvirker Spanias evne til økonomisk omstilling. Fordi landet er av de største økonomiene i EU, påvirkes også unionen.

 

Et splittet politi

Dersom vi skal tro analysen er byråkratiet også et problem for politiet. Det er mer enn 15 regionale og nasjonale polititjenester i Spania, påpeker Werner og mener flyten av informasjon mellom de forskjellige enheten er for dårlig. Han trekker frem eksempelet fra Catalonia som ble rammet av terrorangrep i august fjor.

Forsinkelser i å dele informasjon om terroristceller, for eksempel mellom det nasjonale politiet Guardia Civil og katalanske politiet Mossos d'Esquadra, kan bidra til redusert sikkerhet ikke bare for innbyggere i Spania men for alle EU-borgere, advarer forfatteren.

Resonnementet bygger på tanken om at økt informasjonsflyt om terror i Europa er nødvendig. Her handler det i følge Werner om å etablere et større samarbeid mellom politiet og domstolene i straffesaker. Hvordan kan dette realiseres på internasjonalt nivå hvis det er kommunikasjonsproblemer på nasjonalt nivå, spør han. Vil sikkerheten i EU bli truet?

 

Uklare skiller mellom utøvende og dømmende makt

Werner er også bekymret for det han betegner som en uheldig sammenfletting av den spanske regjeringen og rettsapparatet, det vil si uklare skiller mellom den utøvende og dømmende makt. Avgjørelser fra dommere i underretten kan altfor enkelt reverseres gjennom Høyesterett, for å oppnå politiske mål og for å beskytte politikere og politiske partier, sier han. Han viser blant annet til korrupsjonsskandalene i regjeringspartiet Partido Popular (PP).

«Når var sist gang en sittende regjeringsjef ble nødt til å vitne i en korrupsjonssak i sitt eget parti og samtidig kunne fortsette som landets leder", spør Werner. Han sikter til at Spanias statsminister Mariano Rajoy i juli i fjor måtte i retten og forklare seg om korrupsjonen i PP. Saken gjaldt regjeringspartiets største korrupsjonssak, den såkalte Gürtel-saken. Lederen for de konservative var tvunget til å svare på spørsmål om tiden han var partisekretær under Aznar fra 2003 til 2004. Det var første gang i spansk historie at en sittende statsminister ble kalt inn til avhør i retten.

Mariano Rajoy som har sittet i Partido Populars ledelse siden 1990-tallet og har vært partiets leder siden 2004, nektet all kjennskap til korrupsjon. Til tross for at det var mer enn god grunn til å tvile på vitnesbyrdets oppriktighet ble ikke saken fulgt opp ytterligere, påpeker Werner.

Han mener Rajoy-saken er langt fra unik og viser til at mange spanske politikere, inkludert tidligere statsminister Jose Maria Aznar, har vært i påtalemyndighetenes søkelys uten at det har kommet til videre etterforskning og rettsbehandling.

Hvordan påvirker dette EU, spør Werner og understreker at sammenblandingen av politikk og rettssystem hindrer rettferdighet for spanske borgerne, for utlendinger og for internasjonale bedrifter i Spania. Samtidig er Spanias omdømme også et spørsmål EUs omdømme, i det unionen nødvendigvis må identifiseres med sine medlemsland.

 

Politisk uro

Til slutt fremhever Werner at politisk uro og splittelse innad i Spania er problem for nasjonen så vel som unionen. Politisk uro har vært fremtredende i både Baskerland og Catalonia, men har den seneste tiden handlet mye om sistnevnte region. Den fastlåste situasjonen i Catalonia viser i følge ham at det er klare svakhetene i politikken i Spania.

«Både staten og den katalanske regjeringen har vist verden at de ikke er i stand til føre en dialog og, eller løse de komplekse problemene for hånden», sier han.

Partido Popular har siden 2006 aktivt motarbeidet ønsket om økt autonomi i Catalonia og økt bruk av katalansk i det offentlige system. Etter at Rajoys parti kom til makten i 2011, tilbakekalte de en avtale som var formet etter den eksisterende autonomi-avtalen som allerede var gitt til det baskiske folk.

«Det er gjort store feil på begge sider, og den spente situasjonen er nå låst», sier Werner og mener dette er en tikkende bombe for EU.

Begrunnelsen han gir er at Catalonias uavhengighet fra Spania ikke lenger er urealistisk, men har grunnet mangel på dialog blitt en reell trussel. Og dersom det skulle komme til løsrivelse, vil det kunne motivere andre regioner i Europa som har liknende problemer til å følge etter. Det vil true samholdet i de aktuelle landene og EUs stabilitet som union. 

Siste nyheter »

2018-03-21 14:21
 Foto: Etter gammel baskisk oppskrift tilberedes babyål i gryte med matolje, hvitløk og chilipepper. Noen knekker et egg i gryten for å gi måltidet mer substans.

Babyål, eller «angulas» som det kalles på spansk, er blant Spanias dyreste råvarer.

2018-03-20 14:35
Foto: (Illustrasjon)

Den spanske sentralbanken Banco de España øker vekstprognosen for spansk økonomi for de neste tre årene.

2018-03-20 11:56
Foto: Flytilbudet fra Costa Blanca til Moskva og St. Petersburg dobles foran sommersesongen. Bildet er av Vinterpalasset i St. Petersburg, en av Russlands mest besøkte severdigheter.

Påskeferien er tradisjonelt regnet som starten på høysesongen på Costa Blanca.

2018-03-19 13:10
Foto: Restene etter José Pastor García ble funnet i begynnelsen av mars på en kirkegård i byen Paterna i Valencia. Det skal være frivillige fra Arqueo Antro som står bak utgravingen.

En mann fra Ibi som ble henrettet av fascistene i 1939 er funnet i en massegrav i Paterna (Valencia).

Mer om Nyheter fra Spania »

2018-03-20 11:56
Foto: Flytilbudet fra Costa Blanca til Moskva og St. Petersburg dobles foran sommersesongen. Bildet er av Vinterpalasset i St. Petersburg, en av Russlands mest besøkte severdigheter.

Påskeferien er tradisjonelt regnet som starten på høysesongen på Costa Blanca.

2018-03-17 22:01
Foto: Demonstrasjonen i Lavapiés i Madrid fredag 16. mars var til minne om senegaleseren Mame Mbaye. Markeringen skal i motsetning til opptøyene kvelden før ha gått fredelig for seg.

Tusenvis av mennesker deltok fredag 16.

2018-03-16 12:51
Foto: Den nye loven inngår i unionens program for fri flyt av digitale tjenester (Digital Single Market). Det er ventet at reglene også vil gjelde for Norge gjennom EØS-avtalen.

Nye EU-forskrifter pålegger leverandører av streaming-tjenester som Netflix og Spotify å tilby li

2018-03-14 14:11
Foto: Det spanske dyrevernspartiet PACMA har anmeldt kvinnen for dyremishandling. Filmen som er lagt ut på Instagram har fått påskriften «Gatolavadora» (Kattevaskemaskin).

Nok en dyremishandlingssak sjokkerer Spania.

2018-03-13 13:39
Foto: Brenningen av fotografiene må i følge Strasbourg-dommen kunne ansees som en politisk protest mot monarkiet som styreform og ikke som et personlig angrep på kongehuset. Hendelsen går tilbake til 13. september 2007, da tidligere kong Juan Carlos var på en representasjon i Girona i Catalonia.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har dømt Spania for brudd på ytringsfriheten i forbindelse me

2018-03-11 12:44
Foto: Fennek-reven kan i følge eksperter klare seg som veganer dersom den får nok proteiner og annet nødvendig kosttilskudd. Mange dyrevernere mener imidlertid at problemet er sekundært og at dyret ikke burde vært holdt fanget i det hele tatt. Bildet er fra en av kvinnens nettsider.

En kvinne fra Barcelona får kritikk på sosiale medier for å tvinge en fennek-rev til å bli vegane

2018-03-10 11:57
Foto: Foruten kokain kommer Barcelona også høyt opp på listen på målinger av MDMA. De andre stoffene i undersøkelsen er amfetamin og metamfetamin.  Av byene som har vært med siden starten av undersøkelsen ser man en generell tendens til økning i forbruket av narkotiske stoffer siden 2011.

Barcelona har det høyeste forbruket av kokain i Europa.

2018-03-09 14:05
Foto: Etter at monumentet De falnes dal (bildet) stod ferdig i 1959, beordret Franco-diktaturet at gravene til tusenvis av ofre fra borgerkrigen skulle flyttes til stedet og samles i massegraver. Flyttingen av de døde skjedde uten samtykke fra familiene.

Tusenvis av spanjoler ble bortført og henrettet av fascistene under borgerkrigen.

2018-03-08 08:10
Foto: Temaene for streiken 8. mars var likestilling og likelønn i spansk arbeidsliv, kamp mot seksuell trakassering og vold mot kvinner, styrking av retten til selvbestemt abort og å fjerne abort som straffbar handling fra den spanske straffeloven. samt en mer human asylpolitikk med kvinner og barn i fokus. Bildet viser nettsiden til International Women´s strike på Instagram.

Den internasjonale kvinnedagen torsdag 8.

2018-03-07 13:41
Foto: Airbnb skal i Benidorm alene ha vokst med hele 150 prosent på ett og et halvt år og formidler i dag utleie av rundt 1000 leiligheter. Hotell og turistnæringen på Costa Blanca og i Valencia-regionen vil kartlegge omfanget utleien og hvor store del av den som foregår svart (Benidorm, Costa Blanca).

Det alternative overnattingstilbudet Airbnb skal inspiseres av hotellnæringen på Costa Blanca og

2018-03-06 14:35
Foto: Den kontroversielle loven ble introdusert av PP-regjeringen midt under de økonomiske nedgangstidene i 2012 og 2013 da Spania var preget av massive demonstrasjoner og protester mot kutt og innsparinger. Loven ble av mange ansett som et forsøke å kvele protestene mot regjeringen, ved å gi politiet friere tøyler til å gripe inn overfor demonstranter og øke satsene for bøter dramatisk. Bildet er fra en demonstrasjon mot loven i Madrid i desember 2014.

Opposisjonspartiene i den spanske kongressen har tatt initiativ til en ny offensiv mot regjerings

2018-03-05 13:10
Foto: Boken til økonomen Vincent Werner inneholder en forklaring på det forfatteren mener er årsaken til at Spania representerer en økonomisk, politisk og sosiale trussel for EU. Uavhengighetskampen i Catalonia er bare ett av flere problemer, skriver han.

Spania er en økonomisk og politisk risiko for EU.

2018-03-04 20:39
Foto: Ideen om et uavhengig Tabarnia har fått tusenvis av tilhengere på sosiale medier og er blitt en ny måte å markere avstand til uavhengighetskampen i Catalonia. Bilde er fra demonstrasjonen i Barcelona søndag 4. mars.

Tilhengere av den fiktive staten Tabarnia tok søndag 4.

2018-03-03 13:16
Foto: Rapperen Pablo Hasél angrer hverken på sangtekstene eller meldingene på internett. Etter å ha mottatt dommen skal den kontroversiell artisten ha lagt ut flere av Twitter-meldingene han ble dømt for på nytt.

Den katalanske rapperen Pablo Hasél er dømt til to års fengsel for rappetekster og Twitter-meldin

2018-03-03 01:43

Nesten alle typer kriminalitet gikk ned siste året i Valencia regionen hvor Costa Blanca ligger.

2018-03-02 15:15
Foto: Turisttallene for Valencia fra 2017 ble lagt frem av byrådet samtidig med starten på årets Las Fallas-feiring, byens viktigste kulturarrangement.

Turisme er blitt en av Valencias aller viktigste næringer.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA

I DAG
Torsdag 22.03.2018

Markedet i Javea regnes for å være et av de beste på Costa Blanca og i Spania.

5510

Torsdager går markedet i Rojales av i Avenida Justo Quesada.

Torsdager er det marked i Urbanisasjonen Gran Alacant like utenfor Santa Pola.

Torsdags-markedet i Villajoyosa er blant de største i området.

Lo Pagan har sitt marked torsdager i området rundt Avenida Salzillo.

MARKEDER COSTA BLANCA

I MORGEN
Fredag 23.03.2018

Fredager er det marked i Finestrat.

Markedet i Montesinos går av stabelen ettermiddag og kveld.

5465Prisene på frukt og grønnt er llave og kvaliteten er høy, siste timen går prisene ned på det som er igjen.

Fredager er det markedsdag i Torrevieja sentrum.

5479

Markedet i Alfaz del Pi er svært populært.

Markedet i Moraira regnes for å være svært bra.

Innholdsrikt marked i Oliva hver torsdag.

MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA
MARKEDER COSTA BLANCA