VARIERT LANDSKAP: Eksisterende stier skal knyttes sammen så man skal kunne gå eller sykle fra kysten helt til Cenajo demningen 158 km inn i landet.
VARIERT LANDSKAP: Eksisterende stier skal knyttes sammen så man skal kunne gå eller sykle fra kysten helt til Cenajo demningen 158 km inn i landet.

Rådhuset i Orihuela søker landbruksdepartementet om 375.000 Euro for å lage en tursti på 158 km fra Orihuela Costa og inn i landet.

Blir prosjektet realitet vil den over 15 mil lange stien gå gjennom kommunene Orihuela, Murcia, Jacarilla og San Miguel de Salina. Prosjektet kom til da man så på hvordan Orihuela kommune bedre kan knytte kystområdet Orihuela Costa til byens sentrum i Orihuela.

Turstien er ment å knytte Orihuela Costa til Cenajo demningen som ligger et godt stykke inn i landet mellom Cieza og Elche de la Sierra.

Det er allerede en rekke fine turstier på denne strekningen. Det nye prosjektet er ment å knytte disse sammen hvor det ikke er noen god sti i dag. Stiene skal tilrettelegges for både gående og de på sykkel.

300×250 DinBolig