Målinger viser at Torrevieja hadde rundt 423.000 innbyggere hver dag i August. Tallet inkluderer turister og midlertidige besøkende.

Vannforbruk og volum på søppel generert i Torrevieja er faktorene som i hovedsak forteller kommunen hvor mange folk som oppholder seg i turistbyen til enhver tid. Offisielt har Torrevieja ca. 82.000 innbyggere selv om man anslår at det fast bor rundt 120.000 personer i kommunen.

Metoden bekrefter at August er absolutt høysesong i Torreiveja. Man estimerer at i Juni var det i snitt 291.000 i byen og for juli er estimatet 382.000. I første del av september anslår man at det er rundt 297.000 personer i byen.

Taxfiscal 300×250