Det bygges svært mye i Orihuela Costa nå. Sommel på kommunens byggetat forsinker både nye og igangsatte prosjekter.

De som vil bygge nye boliger i det populære området Orihuela Costa må smøre seg med tålmodighet. Det er 1300 ubehandlede byggesaker i kommunen, man ligger 22 måneder etter og nå slår utbyggerne alarm.

Utbyggerne krever rådhuset tar tak i problemet. Uten endelig byggetillatelse kan ikke de nye boligene skjøtes over til de nye eierne, det skaper også store problemer ved finansiering av byggeprosjektet. Vanlig behandlingstid på rådhuset i Orihuela er nå et sted mellom 12 og 22 måneder.

Foreningen for utbyggere i Alicante, Provia, er blant de som krever rådhuset i Orihuela tar affære. Spesielt Orihuela Costa er et av de stedene i Alicante provinsen hvor det nå bygges mest. Uten et mer effektivt rådhuset blir det vanskeligere å bygge og selge i dette området som er så viktig for byggebransjen i Alicante-provinsen.

Lang behandlingstid for byggesaker brukes av enkelte rådhus som en metode for å presse utbyggere til å smøre ansatte i kommunen. Uten dette blir byggesaker liggende til behandling i lang tid. Orihuela kommune har en lang historie for å være svært korrupt med flere av kommunens tidligere PP-ordførere enten dømt eller siktet for grov korrupsjon.

300×250 DinBolig