Playa de Los Locos stranden i Torrevieja.
Playa de Los Locos stranden i Torrevieja.

Erosjon av stendene på spanskekysten har blitt et stort problem som følge av utbygging og kraftigere vinterstormer. Miljøverndepartementet og råduset i Torrevieja har blitt enige om å legge ut store mengder ny sand på den 800 meter lange Los Locos stranden.

Man vil blant annet for å dekke over arealer som i dag har steingrunn.

Totalt skal 300.000 kubikkmeter ny sand legges ut på Los Locos stranden i løpet av de neste ti årene. Store mengder sand har blitt vasket ut i havet over flere år her. Man legger ut sanden over en periode på ti år for på den måten å minske skadene sanden har for organismer og fauna i fjæra og i havet.

Siden 2017 har et konsulentselskap studert bevegelsene i sedimentene i området. Det er helt normalt at strender vokser og krymper i løpet av årstidene ettersom retningen og kraften av bølger, strøm og bølger endres. Studien avviser det å forlenge moloen i syd-enden av stranden som en løsning på erosjonsproblemet.

Hvorfor så rare navn på Torreviejas strender

De beste strendene for familien på Costa Blanca

Taxfiscal 300×250