hospital_vega_baja.jpg

Det valencianske helsedepartementet har sammen med legemiddelprodusenten Pfizer finansiert et mobilt lekebibliotek som nylig ble innviet ved Vega Baja Sykehuset i Orihuela. Initiativet er del av en plan utarbeidet av Pfizer, som til nå har bidratt til å finansiere 22 lekebiblioteker ved 18 forskjellige sykehus i Valenciaregionen.

Det valencianske helsedepartementet har sammen med legemiddelprodusenten Pfizer finansiert et mobilt lekebibliotek som nylig ble innviet ved Vega Baja Sykehuset i Orihuela. Initiativet er del av en plan utarbeidet av Pfizer, som til nå har bidratt til å finansiere 22 lekebiblioteker ved 18 forskjellige sykehus i Valenciaregionen.

Formålet er å heve livskvaliteten til de rundt 30.000 barna som blir innlagt i regionen hvert år. Lekebibliotekene bidrar positivt til den fysiske, psykiske og sosiale utviklingen til de små, heter det seg i en uttalelse fra det regionale helsedepartementet.          
 

 

Leos Superstore