I et møte med representanter for beboerne på La Mata har Torreviejas ordfører José Manuel Dolón opplyst beboerne at om ikke staten finansierer et nytt dekke for promenaden vil kommunen fjerne dagens promenade.

Promenaden langs La Mata stranden er i dag laget med treplanker og det har vært en rekke ulykker her hvor folk faller og skader seg på grunn løse eller manglende planker.

Leos Superstore