Trafikken på motorveien A7 flyter som regel fint. Mange vil spare noen Euro på å unngå bomveien, selv om gratis-veien N332 flere steder er plaget av kø.

Å kjøre 12 kilometer på motorveien syd for Torrevieja, mellom La Zenia og Los Montesinos, koster nesten åtte Euro for en personbil.

Veistrekningen syd på Costa Blanca har Spanias dyreste veistrekning. Veistrekningen ble åpnet juni 1999 og bommen har nå stått her i 20 år. Selskapet, Ausur, som har konsesjonen for drift av veien i 30 år videre har plassert bommen mellom La Zenia og Los Montesinos, akkurat denne vei-biten som har størst trafikk under høysesongen på sommeren.

Slik skal man få igjen de 260 Millioner Euro det kostet å bygge ut AP-7 i dette området.

Motorveien fra Alicante og nordover er varslet å skulle bli gratis fra slutten av 2019.

300×250 DinBolig