pp-orihuela_monica_lorente_240407_ok.jpg

Hovedmøterommet på Rådhuset i Orihuela ble for lite da ordfører Monica Lorente inviterte til ekstraordinært møte om utviklingen av høyhastighetstoglinjen AVE. Isteden ble møtet holdt i San Juan de Dios museet.

Hovedmøterommet på Rådhuset i Orihuela ble for lite da ordfører Monica Lorente inviterte til ekstraordinært møte om utviklingen av høyhastighetstoglinjen AVE. Isteden ble møtet holdt i San Juan de Dios museet.

De fleste av de fremmøtte ytret ønsker om at linjen skal gå under bakken gjennom Orihuela. En holdning som støttes fullt og helt av Lorente, som sa at hun var villig til å bringe saken helt til statsministerens kontor om nødvendig.

Møtet i Orihuela endte med at deltagerne kom til enighet om å innkalle til en massiv demonstrasjon den 20. desember, for å understreke innbyggersnes ønske om at AVE linjen skal være underjordisk.    
 

Quiron