Torrevieja kommunes viktigste inntektskilde i 2019 er eiendom. Det være seg den kommunale eiendomsskatten IBI eller skatt på salg av eiendom (plus valia) og avgifter knyttet byggetillatelser.

Toreviejas kommunes totale budsjett for 2019 er på 90 millioner Euro.

Kommunens største inntektskilde er IBI. Den kommunale eiendomsskatten vil i 2019 gi Torrevieja 36.2 millioner Euro i inntekter. Plusvalia-skatten betales av den som selger en eiendom som en slags skatt på tomtens verdistigning vil stå for 11 millioner av kommunens inntekter. Antallet nye byggeprosjekter øker, inntekter fra byggetillatelser knyttet nybygg og oppussinger gir kommunen 1.7 millioner inn.

Leos Superstore