Trafikken på motorveien A7 flyter som regel fint. Mange vil spare noen Euro på å unngå bomveien, selv om gratis-veien N332 flere steder er plaget av kø.

Trafikken på riksvei N332 gjennom Orihuela Costa og Torrevieja står i ofte nesten stille. Ordførerne fra de to turist-kommunene har bedt minister for infrastruktur om å iverksette en «oppmykning» av bomveien som går fra Pilar de la Hoadada til Torrevieja.

Ordførernene ønsker seg en lavere bompengesats for de som er bofaste i området slik at man på denne måten kan få flere av de kjørende bort fra riksvei N332 og over på motorveien A7. En sårt trengt utvidelse av riksveien er på vei men i beste fall vil man ikke se denne klar til bruk før sent i 2020.

Quiron