PSOE har utvidet anmeldelsen mot Orihuelas ordfører Monica Lorente. Talskvinne Antonia Moreno, sier at Lorente konsekvent motarbeider opposisjonen ved å legge lokk på det som vanligvis skal være tilgjengelig informasjon.

PSOE har presentert 17 henvendelser om å få tilgang til offentlig informasjon, hvorav ingen er blitt besvart innen de fem dagene slik loven tilsier. I tillegg kommer 26 henvendelser som er blitt besvart etter lange ventetider, ved noen tilfeller opp til 5 måneder.

PSOE har utvidet anmeldelsen mot Orihuelas ordfører Monica Lorente. Talskvinne Antonia Moreno, sier at Lorente konsekvent motarbeider opposisjonen ved å legge lokk på det som vanligvis skal være tilgjengelig informasjon.

PSOE har presentert 17 henvendelser om å få tilgang til offentlig informasjon, hvorav ingen er blitt besvart innen de fem dagene slik loven tilsier. I tillegg kommer 26 henvendelser som er blitt besvart etter lange ventetider, ved noen tilfeller opp til 5 måneder.

Blant dokumentasjonen som opposisjonen har fremlagt, finnes blant annet en detaljert faktura fra et firma som har deltatt i produksjonen av en film om El Camino del Cid. Kostnadene skal ha oversteget 12.000 euro.

Dette er bare et av flere tilfeller hvor opposisjonspolitikerne har bedt om konkret informasjon rundt detaljene ved de kommunale utgiftene. Moreno sier at alt hemmelighetskremmeriet gjør at det sås sterk tvil rundt ordførerens økonomiske bevilgninger.  
 

Leos Superstore